Knopgewichten 1 NEDERLANDS POND KIL # deze pagina toont 2 gewichten.

316


Knopgewicht 1 NEDERLANDS POND KIL

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 02
Op de schouder van het gewicht staat 1 N.P gevolgd door twee keer het ijkmeester teken van Dr. Mensing, Matheus Christinus en de jaarletters V 1865 W 1866.

Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer afgeslagen ijkmeester teken op de schouder) voor o.a Goud en Zilver.
Het gewicht is gelijk opgeijkt met de 2 pond kil  tot en met het 2 NW (nrs 315 tot en met 324)
Deze gewichten vormen samen een prachtige serie. Opgeborgen in een bijbehorende kist.

Dr. Matheus Christinus Mensing
Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870. Eervol ontslagen 1 augustus 1880.
Overleden 13 februari 1908.
 
2 afbeeldingen
328


Knopgewicht 1 NEDEDERLANDS POND KIL

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat 1 NED. POND gevolgd door het ijkmeester teken van Allemans H. en de jaarletter V 1840.

Dit gewicht is gelijk geijkt met nrs 225, 326 en 328
Het betreft hier een serie van 4 gewichten voor het wegen van 1 tot 10 Kilogram.

Arrondissementsijker Allemans H.
Benoemd 14 maart 1820 te Dordrecht
Eervol ontslagen 20 maart 1846
 

3 afbeeldingen