Krukgewichten 1/4 POND # deze pagina toont 6 gewichten.

246


Krukgewicht 1/4 POND Amsterdam voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van het krukgewicht de
jaarletter W van 1818.
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat:
het ijkmeesterteken van ijk- en justeermeester Jacob Matenbroek, het stadswapen van Amsterdam en de 1/4 waarmee aangegeven wordt dat het om een gewicht van een kwart pond gaat.
Op de romp zijn zeven gegroefde ringen aangebracht.

IJk- en justeermeester Jacob Mastenbroek
ijk- en justeermeester van het Amsterdams en Brabants gewicht benoemd 14 juli 1745 overleden 6 februari 1776.
 

4 afbeeldingen
272


Krukgewicht 1/4 POND Arnhem voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►
Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: De dubbel koppige adelaar, van het stadswapen van Arnhem, in een wat gestileerde vorm.
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat: 43 = 1743
Op de romp zijn drie gegroefde ringen aangebracht.

Bijzonderheden
zie ook Meten en Wegen september 1994 no. 87 pagina 2055 en 2056.

3 afbeeldingen
273


Krukgewicht 1/4 POND Hoorn voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 05
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: De hoorn, de letter X
Op de romp is het volgende aangebracht: het stadswapen van  Hoorn hiermee wordt aangegeven dat het hier om een gewicht van Hoorn gaat en de
hoofdletters H J K L geijkt vanaf 1813 – 1819


Op de romp zijn zes gegroefde ringen aangebracht.

Bijzonderheden
zie ook Meten en Wegen september 2009 no. 147 pagina 3494.
 

3 afbeeldingen
274


Krukgewicht 1/4 POND Amsterdam voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van het krukgewicht de jaarletterletter H (1798)
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat: Het ijkmeesterteken van ijk- en justeermeester Johan Everwijn Glimmer en het stadswapen van Amsterdam.
Op de romp zijn drie gegroefde ringen aangebracht.

IJk- en justeermeester
Johan Everwijn Glimmer, aangesteld 24 juni 1790, op recognitie van 25 gulden per jaar; ontslagen 11 april 1798. Hersteld 24 september 1798. Overleden 16 juli 1871.

* Johan Everwijn Glimmer. (I G) ijkte van 1790 tot 1817, in het jaar 1798 ijkte
  ook Jan de Vogel in Amsterdam.
 

3 afbeeldingen
275


Krukgewicht 1/4 POND verm. Waterland voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 08
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van het krukgewicht de letter A
In de grondplaat van het gewicht staan de letters E F G L M N O P in geslagen.
Op de romp zijn vier gegroefde ringen aangebracht.
 

3 afbeeldingen
278


Krukgewicht 1/4 POND Groningen voormetriek, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 89 (1789) en het stadswapen van Groningen
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staat niets.
Op de romp zijn zeven gegroefde ringen aangebracht.

IJk- en justeermeester
G.A. Zijtzema, 1780-1797.
 

4 afbeeldingen