Krukgewichten 3 NEDERLANDSE PONDEN KIL # deze pagina toont 2 gewichten

245


Krukgewicht 3 NEDERLANDS POND KIL voormetriek, metriek gemaakt, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 02
Arrondissementsijker J. Everts, 's-Hertogenbosch

Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk:
> 3. NED. PONDEN
> Aan de andere kant van de kruk staat het particuliere merk van
   de arrondissementsijker van J. Everts gevolgd door de gotische jaarletter
   r van 1861 over de tweede ijk is een driehoek geslagen ten teken van afkeur.
   Na onderzoek blijk dit de gotische W van 1866 te zijn gevolgd door de tweede
   driehoek van afkeur.
> Op de romp zijn tien gegroefde ringen aangebracht.

In het grondvlak van het gewicht is een bodemplaat
aangebracht als gevolg van het metriek maken van het gewicht.

Arrondissementsijker J. Everts
Benoemd 14 maart 1820 te 's-Hertogenbosch.
Overleden in 1865.
 

5 afbeeldingen