Krukgewichten 5 KILOGRAM # deze pagina toont 7 gewichten.

009


Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek, gewone weging

Fabrikant: Louwmans, Sneek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

38 ijken vanaf de jaarletter Q van 1881. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 KILOG. aan de andere kant van de schouder staat niets. Op de romp staat 15 (het nummer van ijkkantoor Leeuwarden) en de jaarletter Q als eerste jaarletter de laatste jaarletter is de 79 van 1979. In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht, de letter L (Louwmans).

Opmerkingen
> Het gewicht is de eerste vier jaar gelijk op geijkt met de 1 KILOGRAM en
   2 kilogram zie nr. 294 en 293.

Informatie over de fabrikant
Louwmans & Co, Sneek aangeboden aan ijkkantoor 15 te Leeuwarden. Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9. Medio 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij
Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabricaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910.
Jaar van eerste aanbieding 1870.
Jaar van laatste aanbieding 1910.

De firma Louwmans en Co leverde van 1887 tot 1896 dus over een periode van 10 jaar, voor de eerste ijk in
Leeuwarden (ijkkantoor 15) 285 koperen gewichten van 2 en 5 KG aan.

Bijzonderheden
zie dit gewicht ook in; 2000 jaar gewichten in de Nederlanden D.A. Wittop Koning, G.M.M. Houben pagina 117 afb.216.

Voor nog heel veel meer informatie over de firma Louwmans klik hier.

                                            Joachim Louwmans

                Geboren 28 aug. 1831    Overleden 25 dec. 1874
 

3 afbeeldingen
289

 

Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek, gewone weging

Fabrikant Beckers, Rotterdam

Voor meer en grotere foto\'s klik op het gewicht  ► ► ► ►

22 ijken vanaf de jaarletter S van 1910-1911. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 Kilogram de letter Z (is geen ijk).
Op de schouder aan de andere kant staat het kantoornummer 6 (het nummer van ijkkantoor Rotterdam) en de jaarletter S
Op de romp staan 22 jaarletters de laatste is (19)87

In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht en de letter O (fabrieksmerk Beckers Rotterdam).

Opmerkingen
> Het gewicht gelijk op is geijkt met de 2 KILOGRAM (nr. 292).
> In staatsblad no. 341 werd, bij Koninklijk besluit op 6 november 1912 precies de
   maten en vormgeving van een na deze datum nieuw te produceren krukgewicht
   aangegeven (zie ook Meten en Wegen jaargang 1974). Bovenstaand gewicht is
   identiek aan deze voorgeschreven vorm, echter het gewicht is geijkt met de
   jaarletter S 1910-1911. Hieruit mag de conclusie getrokken worden dat het
   krukgewicht geproduceerd door de firma Beckers Rotterdam destijds model 
   heeft gestaan voor het ijkwezen. 

Informatie over de fabrikant
In 1914 eveneens een bedrijf geopend in Brummen en gewichten werden nu aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Rotterdam. Respectievelijk kantoormerken 3 en 6. In 1919 is het bedrijf officieel overgeplaatst naar Brummen; vanuit een filiaal in Rotterdam werden echter nog gewichten ter keuring aangeboden aan het ijkkantoor Rotterdam.
NV Bercker\'s Sons weegwerktuigenfabriek, later: Becker\'s Sons N.V. Fijn mechanische Industrie te Brummen.
Vanaf 1968 is deze firma overgenomen en gaat door onder de naam; Simmonds N.V. te Brummen.
Vanaf 1967 toestemming verleend gewichten met fabrieksmerk H door Simmonds aan te bieden aan ijkkantoor Arnhem.
Jaar van eerste aanbieding 1874.
Jaar van laatste aanbieding 1967.
 

6 afbeeldingen
290

 

Krukgewicht 5 KILOGRAM, metriek, gewone weging

Fabrikant Haagsche Balansen en Gewichtenfabriek N.V. Den Haag

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

03 ijken vanaf de jaarletter a van 1922-1923. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 KILOGRAM. Op de romp staan 03 jaarletters de laatste is de d 1928-1929. In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht
de letter H, kantoormerk 5 (het nummer van ijkkantoor Den Haag).

Informatie over de fabrikant
Haagsche Balansen en Gewichtenfabriek N.V. te Den Haag; met ingang van 1980 Rotterdam.
Jaar van eerste aanbieding 1918.
Jaar van laatste aanbieding 1970.