Krukgewichten 2 KILOGRAM # deze pagina toont 4 gewichten.

292

 

Krukgewicht 2 KILOGRAM, metriek

Fabrikant Beckers, Rotterdam

Voor meer en grotere foto\'s klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

22 ijken vanaf de jaarletter S van 1910-1911. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 2 Kilogram, de letter S (is geen ijk). Op de schouder aan de andere kant staat 6 (het nummer van ijkkantoor van Rotterdam) en de jaarletter S. Op de romp staan 22 jaarletters de laatste is (19)87.

In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht en de letter O (fabrieksmerk Beckers Rotterdam).

Opmerkingen
> Het gewicht gelijk op is geijkt met de 5 KILOGRAM (nr. 289).
> In staatsblad no. 341 werd, bij Koninklijk besluit op 6 november 1912 precies de
   maten en vormgeving van een na deze datum nieuw te produceren krukgewicht
   aangegeven (zie ook Meten en Wegen jaargang 1974).
   Bovenstaand gewicht is identiek aan deze voorgeschreven vorm, echter het
   gewicht is geijkt met de jaarletter S 1910-1911. Hieruit mag de conclusie
   getrokken worden dat het krukgewicht geproduceerd door de firma Beckers
   Rotterdam destijds model heeft gestaan voor het ijkwezen. 

Informatie over de fabrikant
In 1914 eveneens een bedrijf geopend in Brummen en gewichten werden nu aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Rotterdam. Respectievelijk kantoormerken 3 en 6. In 1919 is het bedrijf officieel overgeplaatst naar Brummen; vanuit een filiaal in Rotterdam werden echter nog gewichten ter keuring aangeboden aan het ijkkantoor Rotterdam.
NV Bercker\'s Sons weegwerktuigenfabriek, later: Becker\'s Sons N.V. Fijn mechanische Industrie te Brummen.
Vanaf 1968 is deze firma overgenomen en gaat door onder de naam; Simmonds N.V. te Brummen.
Vanaf 1967 toestemming verleend gewichten met fabrieksmerk H door Simmonds aan te bieden aan ijkkantoor Arnhem.
Jaar van eerste aanbieding 1874.
Jaar van laatste aanbieding 1967.

5 afbeeldingen
293

 

Krukgewicht 2 KILOGRAM, metriek

Fabrikant: Louwmans Sneek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

40 ijken vanaf de jaarletter Q van 1881. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 2 KILOGRAM. Aan de andere kant van de schouder staat niets. Op de romp staat 15 (het nummer van ijkkantoor van Leeuwarden) en de jaarletter Q als eerste jaarletter de laatste jaarletter is de B van 1965-66. In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht de letter L (Louwmans.

Opmerkingen
> Het gewicht is gelijk op geijkt met de 1 KILOGRAM zie nr. 294
> Zie ook: Meten en Wegen in Friesland (M. A. Holtman) pagina 8 afbeelding 33

Informatie over de fabrikant
Louwmans & Co, Sneek aangeboden aan ijkkantoor 15 te Leeuwarden Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9. Medio 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabricaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910.
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1910.

De firma Louwmans en Co leverde van 1887 tot 1896 dus over een periode van 10 jaar, voor de eerste ijk in Leeuwarden (ijkkantoor 15) 285 koperen gewichten van 2 en 5 KG aan.

Voor nog heel veel meer informatie over de firma Louwmans klik hier.

                                            Joachim Louwmans

                Geboren 28 aug. 1831    Overleden 25 dec.1874
 

5 afbeeldingen
386

 

Krukgewicht 2 KILOGRAM, metriek

Fabrikant: Louwmans Sneek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

44 ijken vanaf de jaarletter Q van 1881. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 2 KILOGRAM. Aan de andere kant van de schouder staat niets. Op de romp staat 15 (het nummer van ijkkantoor van Leeuwarden) en de jaarletter Q als eerste jaarletter de laatste jaarletter /cijfer is (19)77. In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht de letter L (Louwmans.

Informatie over de fabrikant
Louwmans & Co, Sneek aangeboden aan ijkkantoor 15 te Leeuwarden Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9. Medio 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabricaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910.
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1910.

De firma Louwmans en Co leverde van 1887 tot 1896 dus over een periode van 10 jaar, voor de eerste ijk in Leeuwarden (ijkkantoor 15) 285 koperen gewichten van 2 en 5 KG aan.

Voor nog heel veel meer informatie over de firma Louwmans klik hier.

                                           Joachim Louwmans

               Geboren 28 aug. 1831    Overleden 25 dec.1874
 

5 afbeeldingen
389


Krukgewicht 2 KILOGRAM, metriek

Fabrikant H.K. van Wingerden (en zonen), Gorinchem


Voor meer en grotere foto’s klik op het gewicht         

02 ijken 1e jaarletter f 1894-1895.
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 2 Kilogram en een hartje, het fabrieksmerk van, Van Wingerden. Op de schouder aan de andere kant staat een 8 afgeslagen (het kantoornummer van ijkkantoor Dordrecht) en de jaarletter f.
Op de romp van het gewicht staat afgeslagen de laatste jaarletter g van 1896-1897.

In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht.


Opmerkingen
> Het gewicht is gelijk op geijkt met de 1 en 5 KILOGRAM (nr. 373 en 385).

Informatie over de fabrikant
De firma van Wingerden bood onder meer gewichten aan bij de ijkkantoren te Dordrecht en Den Bosch, met respectievelijk de ijkkantoornummers 8 en 1.
De fabrieksmerken a en b werden gebruikt vóór 01-07-1913, de merken c en d vanaf 01-07-1913.
Jaar van eerste aanbieding: 1883.
Jaar van laatste aanbieding: 1933.

 

6 afbeeldingen