Arrondissement-ijkers en hun merktekens 1820-1869 N tot en met Z

Bij de invoering van het metrieke stelsel behoorde uiteraard ook de

regeling van het toezicht ook op maten en gewichten en ellestokken.

Dit toezicht was in de periode van 1820 tot em met 1869 opgedragen

aan de arrondissementsijkers.


Wanneer bij de ijk de voorwerpen aan de voorschriften voldeden werden
zij voorzien van de lopende jaarletter (zie jaarletters in deze rubriek),

en het particuliere merk van de ijker, die de keuring had verricht.

Kwam bij de aanbieding voor her-ijk op het gewicht het eigenmerk van de

betreffende ijker niet voor, omdat de aanbieder bijvoorbeeld uit een

ander arrondissement afkomstig was of na overplaatsing van de ijker naar een

ander arrondissement, dan bracht de ijker bij de her-ijk ook zijn eigen merk

weer aan.

Op sommige gewichten kunnen dus verschillende ijkersmerken voorkomen
Indien echter twee dezelfde merken naast elkaar zijn aangebracht,
betekent dit dat wij te doen hebben met een gewicht bestemd voor de
"fijne weging".

\"\"

Nagel Theodorus Antonius.
Bij besluit van de Souvereine Vorst van 29 december 1814 benoemd geworden tot ijk- en justeermeester generaal van het Troois gewicht. Als zodanig eervol ontslagen toen door de invoering van het metrieke stelsel het Troois gewicht werd afgeschaft werd
  Nagel Theodorus Antonius benoemd op 14 maart 1820 te Amsterdam tot arridonsements ijker aldaar.
Overleden 20 dec. 1831.

\"\"
Nagtglas Frederik.
Geboren te Utrecht 7 november 1821, overleden te De Bilt, 21 augustus 1902. Genoot gymnasiaal onderwijs maar volgde geen academische loopbaan. November 1838 werd hij vrijwilliger bij de infanterie maar bracht het door omstandigheden niet tot officier. In mei 1845 werd hij, na gestudeerd te hebben aan de Hogeschool te Delft, benoemd tot arrondissementsijker te Zierikzee vanwaar hij 1 januari 1852 werd overgeplaatst naar Middelburg.
15 april 1875 eervol ontslagen.
 
\"\"
Noppen van C.
Benoemd in oktober 1839 te Oostburg.
Overleden aldaar in 1842.

\"\"
Orden van Maarten.
Adjunctijker te Zaandam
Lang werd gedacht dat het merk van 1822 dateerde
Echter het is 1821 daar oudegwichtjes.nl een zeer fraai versierde
2 NED ONCE uit 1821 heeft. (zie druppelknop 2 NED ONCEN Nr.139).

\"\"
Oordt van J.A. 
Benoemd 14 maart 1820 te Amersfoort.
Overleden december 1837.
 
\"\"
Hamelberg H.A.
Benoemd maart 1838 te Amersfoort.
Overleden in 1852. Merk overgenomen van, van Oordt.
 
\"\"

Oort op den Ph. L.
Benoemd 26 feruari 1835 te Maastricht 24 oktober 1840 belast
met het bestuur van een deel van Limburg.
Merk \'ster\'is nog onzeker

\"\"
Pauwert van de Dz D. 
Benoemd 1 maart 1866 te Winschoten.
Overleden in 1868.
 
 \"\"
Peting G.
Benoemd 14 maart 1820 te Heerenveen.
Overleden 12 februari 1838.

\"\"    \"\"
Proot A.
Benoemd 14 maart 1820 te Arnhem.
Overleden 3 november 1842.
 
\"\"
Pruymboom N.
Benoemd 14 maart 1820 te Breda.
Eervol ontslagen 31 juli 1838.
 
\"\"
Pijke M.D.A.
Benoemd 15 december 1866 te Eindhoven.
Benoemd tot adjunct-ijker te Rotterdam 1 januari 1870.
Eervol ontslagen 5 mei 1870.
 
\"\"
Ramakers M.
Benoemd 14 maart 1820 te Roermond.
Eervol ontslagen 15 april 1846. Overleden in 1846.
 
\"\"  \"\"
Reyniers J.R.
Benoemd tot arrondissementsijker 1823 te Maastricht.
Merk Leeuw in 1828 verboden.
Eervol ontslagen 2 februari 1835.
 
\"\"  \"\"
Reyniers P.D.M.
Benoemd tot arrondissementsijker 14 maart 1820 te Maastricht.
Verificateur der maten en gewichten te Maastricht sedert 8 juli 1816.
Eervol ontslag 1835
Merk Leeuw in 1828 verboden.

\"\"
Ribbe Adriaan.
Benoemd 14 maart 1820 te Zierikzee.
Overleden aldaar december 1838.
Eerder was hij op 16 augustus 1800 aangesteld tot stadsijker te Zierikzee.
 
Nog geen merk bekend
Rombouts P.
Particuluer mert P in een driehoek
\'s - Gravenhage 1820-1849
 
\"\"
Roos R.B.
Benoemd 3 november 1842 te Arnhem.
Overleden 20 november 1857.
 
\"\"
Roukens J.C.
Benoemd 14 maart 1820 te Nijmegen.
Overleden in 1844 Roukens zal wel zeer waarschijnlijk dezelfde zijn als Roukes die voorkomt in de ordonnantie van 21 juni 1817 van Nijmegen als één van de drie stadsijkers van de maten en gewichten.
 
\"\"
Schaap D.
Benoemd 1 januari 1864 te Hulst.
Aangesteld tot ijker te Dordrecht 1 januari 1870, overgeplaatst naar Leeuwarden november 1873. Benoemd tot ijker, chef van dienst te Zwolle, november 1874, overgeplaatst naar Dordrecht 1880, naar Utrecht 1882. Eervol ontslagen november 1904.
 
\"\"
Schelven van F.
Benoemd in 1865 te Heerenveen.
Aangesteld tot ijker te Amsterdam 1 januari 1870. Benoemd tot ijker, chef van dienst te Haarlem 1 februari 1874. Overleden mei 1877.
 
\"\"
Schröder J.C.
Benoemd 14 maart 1820 te Utrecht.
Eervol ontslagen in 1827.

\"\"
Schenkenberg van Mierop P.
Benoemd 13 december 1860 te Hulst.
Overgeplaatst in 1864 naar Groningen. Benoemd tot ijker aldaar in 1870; overgeplaatst naar Leeuwarden en in november 1873 naar Dordrecht. Benoemd tot ijker chef van dienst te Haarlem 15 augustus 1877. Benoemd tot toegevoegde ijker te \'s-Hertogenbosch in 1879, overgeplaatst naar \'s-Gravenhage in 1880. Ontslagen 1881.
 
\"\"
Schrieder P.S.
Benoemd 26 mei 1842 te Goes.
Overgeplaatst 20 maart 1846 naar Dordrecht. Overleden 31 mei 1853.
 
\"\"  \"\"
Siepkens W.H.
Benoemd 14 maart 1820 te Eindhoven.
Overgeplaatst, tijdelijk, in 1865 naar \'s-Hertogenbosch.
Eervol ontslagen januari 1866.
De S is gebruikt tot 1838 daarna de leeuw.
 
\"\"
Siemens Cs.  (Siemers)Adjunct-ijker te Zijpe (arrondissement Alkmaar).
Het merk dateert uit 1822. Deze gespiegelde S, in een staande ruit, is ook
gevonden op een Frans knopgewicht (periode 1807–1814) dat vanaf 1820 in
Nederland is herijkt.
 
\"\"
Spanjaardt P.
Adjunct-ijker te Enkhuizen sedert 30 november 1821.
Benoemd tot arrondissementsijker te Alkmaar 8 december 1835.
Eervol ontslagen juli 1868. Overleden in 1881.
 
\"\"  \"\"
Staal Sr E.G.
Benoemd 4 juni 1823 te Zwolle.
Eervol ontslagen1 januari 1870.
 
\"\"
Staal Jr E.G.
Benoemd 13 december 1851 te Hulst.
Overgeplaatst 11 oktober 1852 naar Heerenveen; in 1865 naar Hoorn. Na ontslag van Spanjaardt in 1868 tevens belast met de waarneming van Alkmaar. Benoemd tot ijker, chef van dienst te Hoorn 1 januari 1870, overgeplaatst naar Amsterdam januari 1874. Overleden augustus 1874.

\"\"
Stein Callenfels van G.O.
Benoemd 10 juni 1838 te Heerenveen.
Overgeplaatst in 1845 als tweede arrondissementsijker naar Leeuwarden. Eervol ontslagen 1 januari 1870.

\"\"
Stierling J.G.E.G.  adjunct-ijker te Nieuwer-Amstel (arrondissement
Amsterdam), periode 1821–1825. Het merk dateert uit 1822.

\"\"
Stoffels T.
Benoemd 12 januari 1838 te Leeuwarden.
Eervol ontslagen 1 januari 1870.
 
\"\"
Sutherland G.D.
Benoemd 2 juni 1857 te Hulst.
Overgeplaatst december 1857 naar Amersfoort, 1 januari 1868 naar Nijmegen. Aangesteld tot ijker te Breda 1 januari 1870.
Benoemd tot ijker, chef van dienst te Hoorn 1 januari 1874.
Eervol ontslagen 1 april 1895. Overleden 18 december 1905.

\"\"
Swarts Bevel M.J.
Benoemd in 1820 te Leiden voor het gehele arrondissement Leiden.
Overleden in 1834
 
\"\"
Tieleman Johannes.
Benoemd in 1834 te Middelburg.
Overleden 25 maart 1845.
 
\"\"  \"\"
Toorn van der A.J.H.
Benoemd 2 april 1849 te Naarden en Nieuwer-Amstel.
Overgeplaatst 19 maart 1857 naar Amsterdam. Aangesteld tot ijker,
in algemene dienst, standplaats Amsterdam. 1 januari 1870. Benoemd tot inspecteur van het ijkwezen februari 1873. Overleden 8 februari 1883. Te Amsterdam gebruikte van der Toorn merk mret het X
 
\"\"
Veen van der P.H.
Benoemd juni 1845 te Hulst.
Overleden 8 december 1846.
 
Nog geen merk bekend
Veendorp Geert Arends
Benoemd 14 maart 1820 te Appingedam.
Overleden in 1826.
 
\"\"
Venema Azings Gerard  Dr.
Even als Stamkaart was Dr. Venema een . Het onderwijs dat hij ontving was gebrekkig maar door vlijt en eigen studie heeft hij het tekort aan onderricht weten in te halen. Als jongeman gaf hij ´s winters les in rekenen en zeevaart kunde aan aankomende schippers en stuurlieden. Op zijn 18e jaar werd hij turfmeester te Heerenveen. Allengs trot landmeter bij het kadaster opgeklommen ontving hij zodanig een aanstelling in de provincie Antwerpen. Bij het uitbreken van de opstand verloor hij zijn betrekking en deed drie jaar dienst als vrijwilliger. Ook in deze jaren wist hij zich verder te bekwamen. In juni 1834 werd hij benoemd tot arrondissementsijker te Winschoten. Hij nam een levendig aandeel in het maatschappelijk en staatkundig leven, werd in 1851 raadslid te Winschoten, iets later wethouder en lid van Provinciale Staten van Groningen. Op 14 februari 1854 werd dr.Venema benoemd tot brugemeester van Winschoten, welk ambt hij waarnam tot 1865 in welk jaar hij chef-commies werd bij de afdeling statistiek aan de provincie griffie Groningen. Van 1865 tot 1868 over Oldambt, welke betrekking hij tot zijn overlijden (30 November 1873) waarnam. Als lid van Provinciale Staten nam hij een werkzaam aandeel in het totstand komen van de kanalisatie van Groningen. Vele werken verschenen van hem over landmeten en talloze artikelen en opstellen die de Provincie Groningen betreffen. Dr. Venema behoorde in zijn tijd tot de voornaamste geologen van ons land. 
Zijn zeer bijzondere verdiensten vonden erkenning bij de toekenning van het doctoraat honoris causa in de wis- en natuurkunde door de Universiteit te Groningen, 20 mei 1864. Bij al zijn drukke werkzaamheden bleef hij steeds het ijkersambt waarnemen, 1 januari 1870 werd hij benoemd tot ijker, chef van dienst te Groningen, en vond hij de tijd om ook hieraan veel aandacht te besteden, zoals de beide werken die op dit gebied van zijn hand verschenen kunnen getuigen:
Over de balans en het wegen (1848), en : Over het meten en wegen van granen zaden, en andere zelfstandigheden (1851).
Zijn ideeën over meetkundige inhoudsvinding werden verwerkt in een boek van Stamkaart (04-122). Geboren 26 maart 1808 te Sappemeer. Overleden 30 november 1873 te Groningen. 
 
\"\"
Verweyden P.G.
Benoemd 20 juli 1820 te Hoorn.
Overleden 11 september 1828.
 
\"\"
Vet de Teunis. Sr
Benoemd 18 januari 1828 voor Delft en Schiedam.
Vóór deze benoeming was hij onderwijzer te Langeraar.
Overleden mei 1833.
 
\"\"
Vet deTeun. Jr
Benoemd 5 juni 1833 voor Delft en Schiedam.
Overleden in 1852. Omstreeks 1840 werd Delft gevoegd bij
\'s-Gravenhage en werd hem Schiedam tot standplaats aangewezen.
 
\"\"
Visser J.
Benoemd 26 mei 1834 te Leiden voor het gehele arrondissement.
Overleden in 1849.
 
\"\"
Visser D. 
Benoemd 14 maart 1850 te Leiden voor Woerden,
Alphen en Woubrugge.
Aangesteld tot ijker, chef van dienst te Leiden op 1 januari 1870.
Eervol ontslagen 1 oktober 1894. Overleden 27 mei 1899.
 
\"\"
Vos de Pieter Cornelis.
Benoemd 9 januari 1839 te Zierikzee.
Overgeplaatst 25 maart 1845 naar Middelburg, 17 oktober 1851 naar
\'s-Gravenhage. Benoemd tot ijker, chef van dienst te \'s-Hertogenbosch
1 januari 1870. overleden 27 oktober 1879.
 
\"\"
Vroeg de A.J.
benoemd 14 maart 1820 te Zwolle.
Eervol ontslagen 4 juni 1823.
 
\"\"
Wennekers H.J. 
Benoemd 22 december 1857 te Brielle.
Overgeplaatst 19 november 1858 naar Zutphen. Aangesteld als ijker,
chef van dienst te Zwolle 1 januari 1870.
Overgeplaatst naar Amsterdam november 1874.
Eervol ontslagen augustus 1893. Overleden 25 oktober 1900.
 
\"\"
Westing F.W.
Benoemd 14 maart 1820 te Leeuwarden.
Overleden 12 september 1837.
 
\"\"
Weyde van der G.J. 
Benoemd 14 maart 1820 te Assen.
Overleden in 1858.
 
\"\"
Wilde Azn C. de Adjunct-ijker te Sint Maartensdijk, eiland Tholen
(arrondissement Middelburg).
Hij was hier werkzaam sinds 1822; het merk dateert vermoedelijk uit 1822.

\"\"
Willemse I.
Adjunct-ijker te Dieren.
Benoemd tot arrondissementsijker 28 april 1827 te Zutphen.
Overleden 15 juni 1856.
 
\"\"
Woestenberg van J.M.J.
Benoemd in 1823 te Deventer.
In dienst tot 9 mei 1834.

 \"\"
Onbekende hulpijker
Zeer waarschrijlijk Rotterdam

IJkmeesters A t/m M   Klik hier