Amsterdamse ijkmeesters van 1620 tot en met 1819

IJkers van het Amsterdams koper- en het Brabandts koper- en ijzerengewichtgewicht.
IJkmerk: Amsterdamse wapen tussen de initialen voor het Amsterdams gewicht, en een handje tussen de initialen voor het Brabants gewicht.

Over het ijkwezen in onze voornaamste koopstad in de 17e en 18e eeuw, Amsterdam, zegt Evert de Marre; \'De wyze voorzichtigheid en yver deezer Stads Regeeringe in \'t bepalen en zorgvuldig onderhouden van de wettige lengte, inhoud der Maaten en zwaarte van \'t Gewicht, om alle bedrog zo veel mogelijk te voorkomen, moest alle Steden tot voorbeeld dienen\'.

\"\"

1620 Adriaen van Keulen. (A K)

\"\"    \"\"
????-1683 Jan Adriaen Jansz van Keulen. (I A)
Internet-museum Oudegewichtjes.nl heeft een Amsterdams blokgewicht  in haar bezit geijkt door Jan Adriaen Jansz van Keulen geijkt in 1632 en 1633 (1633 over1632).

\"\"     \"\"
1683-1697
Adriaen Jansz van Keulen. (A I)
Benoemd 22 november 1683, overleden 5 augustus 1697.

\"\"     \"\"
1697-1717
Jan Lemmerman. (I L)
Benoemd 29 augustus 1697, overleden 28 oktober 1717.

\"\"     \"\"
1718-1745
Abraham Groengraft. (G G)
Benoemd 28 januari 1718. Ook stadsijker van het trooise gewicht en ijkmeester-generaal,
overleden 20 januari 1745.

\"\"     \"\"
1745-1776
Jacob Mastenbroek. (M B)
Benoemd 14 juli 1745, overleden 6 februari 1776.

\"\"     \"\"
1776-1787
Remigius Beckel. (R B)
Aangesteld 26 november 1776, bedankt 10 augustus 1787.

\"\"       \"\"
1787-1790
Pieter Anthony Preyselinger. (P P)
Aangesteld 14 augustus 1787 waarnemend ijkmeester van 1787-1790 vervolgens assistent van Johan Everwijn Glimmer.
Gewichten met het Amsterdamse stadswapen zonder initialen worden aan Pieter Anthony Preyselinger toegeschreven.

\"\"     \"\"
1790-1817
Johan Everwijn Glimmer. (I G)
Aangesteld 24 juni 1790 op recognitie van 25 gulden per jaar; ontslagen 11 april 1798, hersteld 24 september 1798, overleden 16 juli 1817.

\"\"
1798 Jan de Vogel.
(I D V)
Aangesteld  5 juni 1798 in plaats van Johan Everwijn Glimmer, in functie tot de herstelling van Johan Everwijn Glimmer op 24 september 1798.

\"\"     \"\"
1817-1820
Jacobus van Vianen. (V V)
Aangesteld 1 augustus 1817, op jaarlijkse recognitie van 50 gulden.

Noch in de keuren van Amsterdam, noch in de oproepingen van de stad Amsterdam tot het laten ijken van de maten en gewichten komt iets over de ijkmerken voor, zodat de reeksen jaarletters die daar op het trooise en op het Amsterdamse en Brabants gewicht zijn gebruikt slechts konden worden opgesteld met behulp van enkele overgebleven gewichten.

\"\"
 
  Vervolg tabel 1                                                                                                                                      

\"\"