Knopgewichten 3 NEDERLANDSE ONCEN # deze pagina toont 1 gewicht.

033


Knopgewicht 3 NEDERLANDSE ONCEN gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 18
Op de schouder van het gewicht staat 3 NED. ONCE gevolgd door de jaarletters
H 1827, J 1828, K 1829, L 1830, M 1831.
Op de romp de jaarletters N 1832, P1834, Q 1835, R 1836, S 1837, T 1838,
U 1839, V 1840, W 1841, X 1842, q 1860, s 1862, v 1865.

Tevens zijn op de romp de volgende concentrische ringen aangebracht;
> twee net onder de schouder
> twee in het midden
> twee aan de onderkant van de romp
> midden op de knop van het gewicht staat het particuliere ijkmeesterteken
   van Allemans H afgeslagen.

Bijzonderheden
> In de grondplaat van het gewicht is eveneens het particuliere
   ijkmeesterteken van H. Allemans afgeslagen.
> 3 NEDERLANDSE ONCEN is een niet vaak voorkomende massa.

Arrondissementsijker Allemans H.
Benoemd 14 maart 1820 te Dordecht
Eervol ontslagen 20 maart 1846
 

6 afbeeldingen