Voormetieke sluitgewichten 8 LOOD Troois # deze pagina toont 1 gewicht.

087


Sluitgewicht 8 Troois LOOD voormetriek, fijne weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Compleet sluitgewicht

Aantal ijken: 01
Vervaardigd te: Neurenberg
Gewogen massa: 122 gram
IJk- en justeermeester- generaal: S.G.N. Nagel.

Op het deksel aan de linker kant van het gewicht staat afgeslagen een 8, dat aangeeft dat het om 8 LOOD gaat, de Franse lelie, gevolgd door het merk van S.G. Nagel en wederom een Franse lelie.
Op de rechter kant van het deksel staat afgeslagen het merk van de gieter, een griffioen, en de jaarletter C van 1811

Info ijk- en justeermeester - generaal

IJk- en justeermeester - generaal; Stephanus Gerardus Nagel
Aangesteld: 1781-1797 (ad interim), 1797-1814
Geboren: 1748
Overleden: 28-november 1814

S.G.N. Nagel werd na zijn overlijden op 28- november 1814 door T.A. Nagel opgevolgd.

De ijk- en justeermeester-generaal Stephanus Gerardus Nagel was assistent van Pieter Jacob le Cointe en werd na het overlijden van Le Cointe op 09 september 1781 van 1781-1797 ijk- en justeermeester-generaal ad interim over het gehele gewest Holland en West-Friesland. Dat hield in dat hij tijdens zijn interim-periode (1781-1797) uitsluitend datgene ijkte wat hem ter examinatie werd aangeboden, waarbij hij het ijkmerk van zijn voorganger Pieter Jacob le Cointe gebruikte.

Hij werd op 27 september 1797 bij decreet van het Provinciaal Bestuur van Holland te Amsterdam benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland. Op 10 januari 1810 werd Nagel ‘volgens aanschrijving van den Heer Landdrost in dato 24 Januari 1810’ formeel als ijk- en justeermeester-generaal van Holland en West-Friesland ontslagen.

Nagel werd pas op 19 maart 1814 provisioneel door de Commissaris-Generaal tot de Financiën weer aangesteld.
Hoewel hij gedurende de periode van zijn ontslag van 10 januari 1810 tot 19 maart 1814, die deels samenviel met de inlijving van de Nederlanden bij het Franse Keizerrijk door Napoleon Bonaparte gedurende de jaren 1810-1813, zijn werkzaamheden moest beperken tot herijken oefende hij zijn functie tot aan zijn overlijden op 28 november 1814 toch volledig uit.

Tot nog toe, in mei 2016, werd verondersteld dat S.G. Nagel gedurende zijn formele ontslag alleen herijkte. Gebleken is sindsdien dat hij ook ijkte. Twee voorbeelden daarvan zijn een gewicht van 3 engels dat hij in 1811 ijkte en een sluitgewicht van 1 Troois pond dat hij in 1811 herijkte. Naast deze twee gewichten laten onder meer een aantal objecten zien dat Nagel tussen 10 januari 1810 en 19 maart 1814 toch ijkte en herijkte.

Info gieter


Vermoedelijk is de gieter van het gewicht een opvolger van Paulus Ritter; bekend zijn 2 gietersmerken met een griffioen uit de 19e eeuw echter daar zijn (nog) geen namen aan te koppelen.

Beschrijving merk SG Nagel: www.goudenzilverweging.nl

Foto's J.C.R. Salm