Druppelknopgewichten 2 NEDERLANDS POND KIL # deze pagina toont 1 gewicht.

168


Druppelknopgewicht 2 NEDERLANDS POND KIL gewone weging

Arrondissement ijker: A. Jochim, Arnhem

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Eerste ijk de X jaarletter van 1867.

Bijzonderheden
Deze 2 NEDERLANDS POND KIL is na dat het in 1867 geijkt is, verhuisd naar Indonesië waar het "terug gevonden" is door verzamelaar en handelaar in gewichten; Arend Damman. Hij bracht het gewicht weer terug naar Nederland en verkocht aan een verzamelaar die het op zijn beurt weer over deed aan Internet Museum oudegewichtjes.nl
Het gewicht is in de periode dat het in Indonesië was niet herijkt en is dus geheel Nederlands gebleven.
Druppelknopgewichten met een massa van 2 NEDERLANDS POND KIL zijn uiterst zeldzaam!

Arrondissementsijker A. Jochim, Arnhem
Benoemd 1 juli 1857 te Goes.
Overgeplaatst 20 november 1857 naar Arnhem.
Aangesteld tot ijker, chef van dienst te Arnhem op 1 januari 1870.
Overleden op 47 jarige leetijd te Arnhem op 17 maart 1878.

Abraham was gehuwd met Petronella Elisabeth te Winkel

Foto's J.C.R. Salm.
 

4 afbeeldingen