Bij de invoering van het metrieke stelsel behoorde uiteraard ook de regeling van het toezicht ook op maten en gewichten
       en ellestokken. Dit toezicht was in de periode van 1820 tot 1870 opgedragen aan de arrondissementsijkers.

Wanneer bij de ijk de voorwerpen aan de voorschriften voldeden werden zij voorzien van de lopende jaarletter
(zie jaarletters 1820-1975), en het particuliere merk van de ijker, die de keuring had verricht.
Kwam bij de aanbieding voor her-ijk op het gewicht het eigenmerk van de betreffende ijker niet voor, omdat de aanbieder bijvoorbeeld uit een ander arrondissement afkomstig was of na overplaatsing van de ijker naar een
ander arrondissement, dan bracht de ijker bij de her-ijk ook zijn eigen merk weer aan. Op sommige gewichten kunnen dus verschillende ijkmeestermerken voorkomen.
Echter indien er twee dezelfde merken naast elkaar zijn aangebracht, dan betekent dit dat wij te doen hebben met een gewicht wat is bestemd voor de "fijne weging" (goud, zilver, medicijnen, etc.)
In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van de tot nu toe bekende particuliere merken van de arrondissementsijkers, die werden gebruikt tussen 1820 en 1870.

Let op: In Amsterdam gebruikten verschillende arrondissementsijkers in verschillende tijdvakken het zelfde merk!

    https://oudegewichtjes.nl/userfiles/image/5-arrondissementijkers-1820-1870-uitgebreid-overzicht-s-t-m-z-36-5161.jpg                   Verweyden P.G.                                             
                                    
Hoorn                                                   1820-1828
_______________________________________________________________

Bron: R.J. Holtman                                                                             


Zie ook: uitgebreide beschrijving van bovenstaande merken;
A - G 
klik hier               H - M  klik hier               N - R  klik hier               S - Z  klik hier