Houten melkmaten

Alleen voor melk mochten gedraaide houten inhoudsmaten gebruikt worden en wel van 1/2, 1, 2 deciliter 1/2 liter
1 en 2 liter.

Ter onderscheiding van gedraaide houten maten voor droge waren, dienden de melkmaten van een aangesneden oor voorzien te zijn Koninklijk Besluit 22-03-1829.
Na 1913 werden de houten melkmaten verboden.

Rond 1880 deed de kwaliteit van messing en blikken melkmaten flink toenemen en daarmee ook de levensduur van deze inhoudsmaten met als gevolg dat rond deze tijd houten melkmaten nog sporadisch werden geproduceerd.

Standaarden werden als model gebruikt door het IJkwezen, te herkennen aan de staande naar links gerichte leeuw, in een ovaal stempelveld, het eigendomsmerk van het Ministerie van Binnenlandse Zaken c.q. het Rijks stempel.
Alleen de standaarden van 1-e en 2-e rang werden van dat stempel voorzien (Koninklijk Besluit 06-03-1819, art VI).