Definitief einde aan de productie van Nederlandse messing gewichten.

 

De B.V. Haagsche Balansen & Gewichtenfabriek, o.l.v. haar directeur G.A. Plekker, was de laatste fabrikant in Nederland die nog koperen gewichten produceerde voor het afwegen van producten.
In januari 1980 stuurde hij aan zijn zakenrelaties onderstaande brief


Onderzoek wees uit dat de firma Wed. A.W. Renaud te Delft helemaal geen messing gewichten produceerde maar deze slechts verhandelde.

De “Haagse” bleef na de afbouwperiode nog actief met milligramgewichten, ook er werden tot in 1991 incidenteel nog wel messing gewichten ter ijk aangeboden. Daarna was het afgelopen. 1991 kan dan ook  worden beschouwd als het definitieve jaar dat er in Nederland een einde kwam aan de productie van messing gewichten voor het afwegen van producten.