Druppelknopgewichten 2 KILOGRAM # deze pagina toont 2 gewichten.

177


Druppelknopgewicht 2 KILOGRAM

Fabrikant: Louwmans Sneek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 38
1e ijk de jaarletter C van 1871 gevolgd door: D 1872, E 1873, G 1874, H 1875,
 J 1876, K 1877, L 1878, N 1879, P 1880, Q 1881, R 1882, S 1883, T 1884,
 U 1885, V 1886, X 1887, Y, 1888, Z 1889, a 1890, b 1891, c 1892, d 1893,
 f 1894-1895, g 1896-1897, h 1898-1999, k 1900-1901, n 1902-1903,
 p 1904-1905, q 1906-1907, r 1908-1909, s 1910-1911, t 1912-1913
 v 1914-1915, x 1916-1917, y 1918-1919, z 1920-1921, a 1922-1923
 waarover een daaronder een en boven op de knop een  ten teken
 dat het gewicht in dat jaar is afgekeurd.

Bijzonderheden
> Het gewicht vanaf 1871 tot 1922-1923 ononderbroken is geijkt.
> Veel justeringen in de grondplaat met daar tussen de letter L
   het fabrieksmerk van de firma Louwmans
> De Firma Louwmans uit Sneek stond 1 mei 1873 op de Wereldtentoonstelling in
   de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. 
   Voor die tijd een hele onderneming. Hij had o.a meegenomen, een kist met
   door hen geproduceerd bijzonder koperwerk.
   Omdat er tot nu toe geen enkel ander messing druppelknopgewicht
   van 2 Kilogram Louwmans dat geijkt is voor 1871, maar ook niet in de jaren
   daarna bekend is, is het zeer aannemelijk dat Louwmans dit bijzondere gewicht
   speciaal voor de tentoonstelling maakte en het in Wenen tentoongestelde.

Fabrikant Louwmans & Co, Sneek
aangeboden aan ijkkantoor Leeuwarden, kantoormerk 15.
Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9.
Mei 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek (aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabricaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1907

Voor nog heel veel meer informatie over de firma Louwmans klik hier.

                                            Joachim Louwmans

                Geboren 28 aug. 1831    Overleden 25 dec.1874
 

7 afbeeldingen
227


Druppelknopgewicht 2 KILOGRAM

Fabrikant: Becker en Buddingh, Arnhem

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►
> Aantal ijken: 02
> 1e ijk de jaarletter B van 1870 gevolgd door: f 1894-1895,

Bijzonderheden
> Deze gewichten zijn afkomstig van J.C. (Han) Mathijsse uit Baarland.
   Hij kocht ze van de erven van J. Barends agent 's Rijks schatkist.
   Aangesteld te Middelburg op 16 mei 1847 (zie Staatscourant 120 van
   zaterdag 22 mei 1847 besluit no. 52)
   J. Barends was gehuwd met de dochter van Baron en Barones van Heeckeren
   uit Overijssel (zij was lerares op de toenmalige kweekschool).

Bron;
J.C. Mathijsse te Baarland (mondeling sept. 2012)
Staatscourant 22 mei 1847

Fabrikant Becker en Buddingh, Arnhem
Jaar van eerste aanbieding 1866
Jaar van laatste aanbieding 1883
 

4 afbeeldingen