Knopgewichten 1 NEDERLANDSE ONCEN # deze pagina toont 2 gewichten.

319


Knopgewicht 1 NEDERLANDSE ONCE fijne weging

Voor meer en grotere foto"s klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 02
Op de schouder van het gewicht staat 1 N.O gevolgd door twee keer het ijkmeester teken van Dr. Mensing, Matheus Christinus en de jaarletters V 1865 W 1866.

Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer afgeslagen ijkmeester teken op de schouder) voor o.a Goud en Zilver.
Het gewicht is gelijk opgeijkt met de 2 pond kil  tot en met het 2 NW (nrs 315 tot en met 324)
Deze gewichten vormen samen een prachtige serie. Opgeborgen in een bijbehorende kist.

Mensing Matheus Christinus Dr.
Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870. Eervol ontslagen 1 augustus 1880.
Overleden 13 februari 1908.
 
2 afbeeldingen
367


Knopgewicht 1 NEDERLANDSE ONCE gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 02

Op de schouder van het gewicht staat afgeslagen;
1 NED ONS gevolgd door het merk van C.C. Bollee uit Utrecht, de  jaarletter A van 1869, het kantoormerk 9 = Amsterdam en de jaarletter B van 1870.

Het afgeslagen kantoormerk maakt deze NEDERLANDSE ONCE een bijzonder gewicht.

Waarom?
Alle arrondissementsijkers uit de periode 1820-1870 waren per 31-12-1869 ontslagen. Dit gewicht is dus in het aller laatste jaar uit de periode 1820-1870 geijkt. Per 01-01-1870 werden de meeste ontslagen arrondissementsijkers weer in dienst genomen op de nieuwe ijkkantoren waar ze vanaf dat moment werkte als ijkmeester.

Er waren in Nederland 19 ijkkantoren, ieder ijkkantoor had zijn eigen nummer (klik hier). Gewichten fabrikanten waren vanaf 01-01-1870 verplicht dat wanneer zij nieuwe gewichten ter ijk aanboden, zij deze reeds hadden voorzien van hun fabrieksmerk.
Bij goedkeuring sloeg  de ijkmeester vervolgens het kantoormerk en de geldende jaarletter af.

In de overgangsperiode 1869-1870 van de oude naar de nieuwe ijkwet heeft een ijker die werkzaam was op het ijkkantoor Amsterdams bij herijk in 1870 eerst het kantoornummer van Amsterdam afgeslagen en daarna de geldende jaarletter van goedkeuring B van 1870. Hetgeen zeer ongebruikelijk is en het gewicht eigenlijk niet voldeed aan de nieuwe wet daar het fabrieksmerk ontbrak.

In deze tegenwoordige tijd zou mens zeggen 'foutje bedankt'
Dit alles bij elkaar maakt dit gewicht zeldzaam en bijzonder daar wij dit nog niet eerder hebben gezien.


Bollee C.C

Benoemd in 1846 te Goes;
overgeplaatst 31 mei 1853 naar Dordrecht; 10 oktober 1862 naar Utrecht.
Benoemd tot ijker, chef van dienst aldaar 1 januari 1870. overgeplaatst naar Leeuwarden (met 1 jaar verlof) 1873. Eervol ontslagen 1875. Overleden juni 1886.
 
3 afbeeldingen