Massa’s van de diverse gewichtenstelsels

In de voormetrieke periode werden de in de koophandel gebruikte gewichten afgeleid van plaatselijke en regionale gewichtsstandaarden.
Die waren in grote lijnen terug te voeren op de in de onderstaande tabel vermelde massa-eenheden.

 

  Amsterdams gewicht                                     1 Amsterdams pond  = 494,090 gram                                      
  Antwerps/Brabants gewicht                         1 Antwerps/Brabants pond = 470,200 gram
  Amsterdams Brabants gewicht                 1 Amsterdams Brabants pond = 469,098 gram 
  Keuls gewicht                                                   1 Keuls pond = 467,710 gram
  Luiks gewicht te Amsterdam   1 Luiks pond = 467,09/467,10 gram
  Medicinaal gewicht te Amsterdam   1 Medicinaal pond = 369,126 gram
  Troois gewicht   1 Hollands Troois pond = 492,168 gram
  Troois gewicht   1 Frans Troois pond = 489,506 gram.


Kleine verschillen in het zogenaamde Keuls gewicht of bijzonderheden, zoals waagponden, worden hier niet vermeld.