Druppelknopgewichten 2 NEDERLANDS WIGTJE # deze pagina toont 3 gewichten.

020


Druppelknopgewicht 2 NEDERLANDS WIGTJE (= 2 gram)

Arrondissement ijker: A. Jochim, Arnhem

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 01
Eerste ijk de V jaarletter van 1865.


Arrondissementsijker A. Jochim, Arnhem
Benoemd 1 juli 1857 te Goes.
Overgeplaatst 20 november 1857 naar Arnhem.
Aangesteld tot ijker, chef van dienst te Arnhem op 1 januari 1870.
Overleden op 47 jarige leetijd te Arnhem op 17 maart 1878.

Abraham was gehuwd met Petronella Elisabeth te Winkel.

Foto's J.C.R. Salm

4 afbeeldingen
021


Druppelknopgewicht 2 NEDERLANDS WIGTJE (= 2gram)

Arrondissement ijker: A. Jochim, Arnhem

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 01
Eerste ijk de A jaarletter van 1869.


Arrondissementsijker A. Jochim, Arnhem
Benoemd 1 juli 1857 te Goes.
Overgeplaatst 20 november 1857 naar Arnhem.
Aangesteld tot ijker, chef van dienst te Arnhem op 1 januari 1870.
Overleden op 47 jarige leetijd te Arnhem op 17 maart 1878.

Abraham was gehuwd met Petronella Elisabeth te Winkel.

Foto's J.C.R. Salm

4 afbeeldingen
079


Druppelknopgewicht 2 NEDERLANDS WIGTJE (= 2gram)

Arrondissement ijker: A. Jochim, Arnhem

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 01
Eerste ijk de A jaarletter van 1869.


Arrondissementsijker A. Jochim, Arnhem
Benoemd 1 juli 1857 te Goes.
Overgeplaatst 20 november 1857 naar Arnhem.
Aangesteld tot ijker, chef van dienst te Arnhem op 1 januari 1870.
Overleden op 47 jarige leetijd te Arnhem op 17 maart 1878.

Abraham was gehuwd met Petronella Elisabeth te Winkel.

Foto's J.C.R. Salm

4 afbeeldingen