Voormetieke sluitgewichten 16 LOOD Rotterdam # deze pagina toont 1 gewicht.

302


Sluitgewicht 16 ROTTERDAMS LOOD, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Compleet sluitgewicht

Aantal ijken: 01
Sluitgewicht 16 Rotterdams Lood, voormetriek
Eerste en tevens laatste ijk, de jaarletter P

Gieter/fabrikant
Rechts van het slot is op de buitenkant van het deksel het gietersmerk aangebracht van kopergieter 'Gewichtmacher'  Stephan Jäckel te Neurenberg, bestaande uit;
de letter S, dan een halve maan naar links gericht en vervolgens de letter I. Jäckel gebruikte dit merk van 1766 tot en met 1796 (zie Herman P. Lockner afbeelding 1524 op pagina 215) en het stadswapen van Rotterdam.

Links van het slot, de jaarletter P, en 16 die aangeeft dat het om 16 Rotterdamse loden gaat.
Tevens zijn alle pijlen/bakjes geijkt met de jaarletter P en horen bij elkaar.

Wat de jaarletters van Rotterdam aangaat hiervan is tot nu toe weinig bekend.
Een feit is dat de jaarletter P stamt uit de periode tussen 1766 en 1796.

 

6 afbeeldingen