Druppelknopgewichten 5 HEKTOGRAM # deze pagina toont 6 gewichten.

002


Druppelknopgewicht 5 HEKTOGRAM 500 GRAM

Fabrikant: W. Linderman, Amsterdam

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 05
1e ijk jaarletter D van 1872 gevolgd door: E 1873, G 1874, H 1875, J 1876

Bijzonderheden
> Gewicht is onafgebroken geijkt van 1872 tot en met 1876
> Fijne weging, ja.
   Fijne weging is te herkennen aan: twee keer de afslag van het kantoornummer
   en opschrift 5 HEKTOGRAM - 500 gram op de schouder van het gewicht.
> Dit gewicht maakt deel uit van een serie gewichten die gelijk op geijkt zijn van
   1 KILOGRAM tot 5 GRAM

Informatie over de fabrikant
W. Linderman, W L merk op gewichten, geijkt door ijkkantoor 9 Amsterdam
Jaar van eerste aanbieding 1871
Jaar van laatste aanbieding 1877
 

6 afbeeldingen
010

 

Massa 5 HEKTOG. 500 GR             
Materiaal Messing
Fabrikant  van Zeist Utrecht
Eerste ijk 1871
Laatste ijk 1910-1911
Aantal ijken 32
IJkkantoor 14 -Utrecht
Fijnweging Ja
Opmerking(en) Drie afkeur stempels

 

2 afbeeldingen
037

 

Massa         5 HEKTOGRAM
Materiaal Messing
Fabrikant Becker en Buddingh Arnhem
Eerste ijk 1871
Laatste ijk 1914-1915
Aantal ijken 37
IJkkantoor 3 - Arnhem
Fijnweging Neen
Opmerking Eèn afkeurmerk

 

2 afbeeldingen
044

 

Massa   5 HEKTOGRAM             
Materiaal Messing
Fabrikant Louwmans
Eerste ijk 1870
Laatste ijk 1903-1904
Aantal ijken 28
IJkkantoor 15 - Leeuwarden
Fijnweging Neen
Opmerking(en) -

 

1 afbeelding
085

 

Massa                            5 HEKTOGRAM
Materiaal Messing
Fabrikant Schierenbeck Arnhem        
Eerste ijk 1870
Laatste ijk 1953-1954
Aantal ijken 39
IJkkantoor 3 - Arnhem
Fijnweging Neen
Opmerking(en) Gewicht is voorzien van een justeer gat

 

1 afbeelding
119

 

Massa                 5 HEKTOGRAM
Materiaal Messing
Fabrikant van Wijk Utrecht
Eerste ijk 1870
Laatste ijk 1920-1921
Aantal ijken 35
IJkkantoor 14 -Utrecht
Fijnweging Neen
Opmerking(en) Gewicht aan twee kanten geijkt              

 

1 afbeelding