Metrieke sluitgewichten 2 NEDERLANDSE ONCEN # deze pagina toont 1 gewicht.

397


Sluitgewicht 2 NEDERLANDS ONCE, metriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Compleet sluitgewicht
Eerste ijk O 1858
Aantal ijken 02
Laatste ijk P 1859.

Bijzonderheden
> De arrondissementsijker heeft zijn ijkmeesterteken dubbel afgeslagen hetgeen
   aangeeft dat het gewicht geijkt is voor fijne weging (goud en zilver weging).
> Alle bakjes in dit sluitgewicht identiek zijn geijkt.
> Complete sluitgewichten zijn zeldzaam

Mensing Matheus Christinus Dr.
Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870. Eervol ontslagen 1 augustus 1880.
Overleden 13 februari 1908.

6 afbeeldingen