Jaarletters Nederlandse Antillen (Curacao & Bonaire) A tot en met K periode 1953-2014


Jaarletters B tot en met K zijn fysiek aanwezig in de collectie van Internet Museum Oudegewichtjes.nl
De in deze rubriek genoemde publicaties zijn door oudegewichtjes.nl in 2013 overgedragen aan het archief van
R.J. Holtman die daarop onderstaand overzicht samenstelde.

Jaarletter A periode 1953 - 1957

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm.

Vlakstempel groot nr. 4 van 4 mm.

Scherpstempel groot voor hout nr. 1 van 5 mm.

Stift groot voor tangen nr. 6 van 8.5 mm.

Bronnen: IJktabel Curacao (ongedateerd) no. 1 = houtstempel 5 mm. / no.2 = houtstempel 2 mm. / no. 3 = metaalstempel 7 mm. / no. 4 = metaalstempel 4 mm. / no. 5 = metaalstempel 2 mm. / no. 6 = tangstempel voor lood met letter 8.5 mm.

1954 Amigoe di Curacao: weekblad voor Curacaosche eilanden, 13-03-1953
1957 Publicatie 1975-026 van 07-02-1957
1957 Duits knopgewicht collectie oudegewichtjes.nl

Jaarletter B periode 1958 - 1962

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm.

Scherpstempel groot voor hout nr.1 van 5 mm.

Bronnen:
1958 publicatie 1957-166 van 16-12-1957. De A van 1957 blijft een geldig ijkmerk.
1959 publicatie 1959-017 van 31-01-1959. De A van 1957 blijft een geldig ijkmerk.
1960 publicatie 1959-197 van 28-12-1959. De A van 1957 is niet meer geldig in 1960.
1961 publicatie 1961-020 van 17-01-1961.
1962 publicatie 1962-008 van 20-01-1962.

Jaarletter C periode 1963 - 1966

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm. Op dit stempel staat op de zijkant van het stempel afgeslagen:
Note:
L S met daar tussen in een klimmende leeuw werd afgeslagen op stempels die Rijkseigendom zijn/waren.
De afkorting L S staat voor Lands Stempel, de leeuw verwijst naar die van de staat, ingevoerd in 1813.
Rond 1820 heeft het College van Raden en Generaalmeesters van de Munt besloten dat de stempelsnijders van de munt 'verlopen' stempels die terugkwamen bij de Munt mochten hergebruiken, nadat het stempeloppervlak was verwijderd. Zodoende kunnen op 'nieuwe' stempels 'oude' vermeldingen staan.  Het recyclen van oude stempels is doorgegaan tot in de jaren 70 van de 20ste eeuw.
In dit geval is er duidelijk sprake van dat destijds bij de Munt besloten/gekozen is om een voorhanden zijnde "oude stempel" te recyclen tot één van de jaarletterstempels C 1963-1966 waardoor dit stempel een extra historische waarde heeft gekregen.

Vlakstempel groot nr. 4 van 4 mm.

Schepstempel groot voor hout nr.1 van 5 mm.

Stift groot voor tangen nr. 6 van 8.5 mm.

Bronnen:
1963 publicatie 1963-002 van 10-01-1963
1964 publicatie 1963-197 van 11-12-1963
1965 publicatie 1965-011 van 29-01-1965
1966 publicatie 1966-027 van 28-01-1966

Jaarletter D periode 1967-1971

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm.

Vlakstempel groot nr. 4 van 4 mm.

Scherpstempel groot voor hout nr. 1 van 5 mm.

Stift groot voor tangen nr. 6 van 8.5 mm.

Bronnen:
1967 publicatie 1967-070 van 24-04-1967. Jaarletter C van1963-1966 blijft geldig.
1968 publicatie 1968-033 van 20-03-1967. Jaarletter C van1963-1966 blijft geldig.
1969 publicatie 1969-093 van 01-07-1969. Jaarletter C van1963-1966 is niet meer geldig in 1969.

Jaarletter E periode 1972-1973

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm.

Vlakstempel groot nr. 4 van 4 mm.

Scherpstempel groot voor hout nr. 1 van 5 mm.

Stift groot voor tangen nr. 6 van 8.5 mm.

Bronnen:
1972 publicatie 1972-059 van 07-03-1972 (gerefereerd in publicatie 1974-020).
1972 Amigoe di Curacao: weekblad voor Curacaosche eilanden, 14-04-1972 Jaarletter D blijft geldig.
1973 publicatie 1973-111 van 12-06-1973 (gerefereerd in publicatie 1974-020).

Jaarletter F periode 1974-1977

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm.

Vlakstempel groot nr. 4 van 4 mm.

Scherpstempel groot voor hout nr. 1 van 5 mm.

Stift groot voor tangen nr. 6 van 8.5 mm.

Bronnen:
1974 publicatie 1974-020 van 04-02-1974. Jaarletter E van 1972-1973 blijft geldig.
1975 publicatie 1975-145 van 08-08-1975. Jaarletter E van 1972-1973 blijft geldig.
1975 Amigoe di Curacao: weekblad voor Curacaosche eilanden, 04-09-1975
1976 Amigoe di Curacao: weekblad voor Curacaosche eilanden, 19-05-1976 publicatie 1976-73 van "35 april"     
       Jaarletter E blijft geldig.
1976 publicatie1976-073 van 05-04-1976. Jaarletter E van 1976 blijft geldig.
1977 Amigoe 14-07-1977
1977 publicatie 1977-162 van 06-06-1977. Jaarletter E verliest zijn geldigheid per 31-12-1976

Jaarletter G periode 1978-1979

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm.

Vlakstempel groot nr. 4 van 4 mm.

Scherpstempel groot voor hout nr. 1 van 5 mm.

Stift groot voor tangen nr. 6 van 8.5 mm.

Bronnen:
1978 Amigoe 22-06-1978 publicatie 1978-126.
1979 publicatie 1979-278 van 16-11-1979. Jaarletter F verliest per 31-12-1978 zijn geldigheid.

Jaarletter H periode 1980-1983

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm.

Scherpstempel groot voor hout nr. 1 van 5 mm.

Stift groot voor tangen nr. 6 van 8.5 mm.

Bronnen:
1980 publicatie 1980-118 van 12-05-1980, vermeld in publicatie 1986-101 van 18-07-1986
1982 publicatie 1982-173 van 29-06-1962
1983 publicatie 1983-073 van 21-06-1983

Jaarletter I periode 1985-1986

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm.

Vlakstempel groot nr. 4 van 4 mm.

         Scherpstempel groot voor hout nr. 1 van 5 mm.

Stift groot voor tangen nr. 6 van 8.5 mm.

Bronnen:
1985 publicatie 1985-139 van 23-10-1985. Publicatie 1987-058 van 17-07-1987, jaarletter I blijft gedig.publicatie 1989-021 van 05-04-1989. Jaarletter I verliest zijn geldigheid per 31-12-1988.
1986 publicatie 1986-101 van 18-07-1986. Jaarletter H blijft geldig.

Jaartletter J periode 1986-1987

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm.

Vlakstempel groot nr. 4 van 4 mm.

          Scherpstempel groot voor hout nr. 1 van 5 mm.

Stift groot voor tangen nr. 6 van 8.5 mm.

Bronnen:
1986 snijden van stempel bij de Munt met spoed. Opdracht van 11-06-1986, stempelijzers verzonden 04-08-1986. Schriftje met herijkgegevens Bonaire, Kralendijk, letter J, 29 september tot 03 oktober 1986 (collectie Internet Museum Oudegewichtjes.nl).
1987 publicatie 1987-058 van 29-05-1987.

Jaarletter K periode 1989-2013

Vlakstempel klein nr. 5 van 2 mm.

Vlakstempel groot nr. 4 van 4 mm.

Scherpstempel groot voor hout nr. 1 van 5 mm.

Stift groot voor tangen nr. 6 van 8.5 mm.

Bronnen:
1989 schriftje met herijkgegevens (collectie Internet Museum Oudegewichtjes.nl) letter K voor de periode
        19 juni -23 juni 1889.
1989 publicatie 1989-021 van 05-04-1989. Jaarletter J van 1987 blijft geldig. Jaarletter I van 1985 verliest zijn
        geldigheid per 31-12-1988.
1990 publicatie 1989-091 van 29-12-1989 Jaarletter J behoudt zijn geldigheid.
1992 zie pak certificaten
1994 zie pak certificaten
1995 zie pak certificaten
1997 zie pak certificaten
2013 tot juni 2013 letter K nog geldig voor de verzegeling van benzine pompen, vanaf juni 2013 nieuwe verzegeling.
        Letter K nog geldig op gewichten. Zie e-mail D.W.C. Lodders 10-09-2013.