Archivering, bewaring en duurzame opslag door de Koninklijke Bibliotheek


Dat websites als digitaal erfgoed het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003.
Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de Koninklijke Bibliotheek (KB) wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland, al of niet elektronisch, verschenen publicaties. De KB heeft daarom het initiatief genomen om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek. De KB ziet het als haar taak om dergelijke websites duurzaam te bewaren, ze raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering. Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Binnen het bovengenoemde kader heeft de KB besloten ook deze website www.oudegewichtjes.nl vanaf 20-12-2015 als digitaal erfgoed te archiveren, voor de lange termijn te bewaren en duurzaam op te slaan. Na 20-12-2015 zullen regelmatig opeenvolgende versies opgenomen worden. De archiefversies worden aan een algemeen publiek beschikbaar gesteld via de website c.q. het online webarchief van de KB.

Aan gebruikers van het archief zal in een disclaimer duidelijk kenbaar worden gemaakt, dat de auteursrechten berusten bij de oorspronkelijke rechthebbenden en dat zij voor commercieel gebruik van de gearchiveerde websites toestemming van de rechthebbenden nodig hebben. Daarnaast zal duidelijk worden vermeld dat het een door de KB gearchiveerde versie betreft en zal er een verwijzing naar de originele website worden opgenomen.