Druppelknopgewichten 10 NEDERLANDS POND KIL # deze pagina toont 1 gewicht.

036


Druppelknopgewicht 10 NEDERLANDS POND KIL

Arrondissement ijker: Dr. Stamkart, Franciscus Johannes
en / of J.G.E.G. Stierling.

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 02
Eerste ijk de jaarletter p van 1859 gevolgd door q 1860

Bijzonderheden
> Op de schouder staat L.A.B. waarschijnlijk een eigendomskenmerk van een
   vroeger bedrijf (1859) afkomstig uit Amsterdam.
   Weet u wie?
> Gewichten geproduceerd  in de periode 1820-1869 waarop als
   massa-aanduiding NPK, NP, NO, NL of NW door de  fabrikant is aangebracht
   zijn conform het Koninklijk Besluit van 20-12-1821 (Staatsblad 24), Artikel 2
   altijd gemaakt voor fijne weging.
   Echter pas nadat de ijk- en justeermeester het gewicht exact had
   gejusteerd en conform Artikel 3 van dat Koninklijk Besluit zijn particuliere merk
   twee keer op het gewicht had afgeslagen, gevolgd door de dan geldende
   jaarletter, was het gewicht officieel voor fijne weging geschikt.
   Een uitzondering hierop zijn de omgekeerd taps toelopende metrieke
   krukgewichten waarop NO is afgeslagen, dat gebeurde vanwege ruimtegebrek
   op dergelijke gewichten.

Arrondissementsijker(s) Dr. Franciscus Johannes Stamkart en Stierling J.G.E.G.
Beiden in dienst te Amsterdam in de periode dat het gewicht voor de eerste ijking werd aangeboden.

Dr. Franciscus Johannes Stamkart

Benoemd 2 december 1833 tot arrondissementsijker te Alkmaar.
Als zodanig overgeplaatst op 8 december 1835 naar Amsterdam.
Van 1833 tot 1867 heeft hij het ijkwezen gediend. De ogenblikken die hij vrij had besteedde hij aan ernstige studie en bekwaamheden die hij zich eigenlijk geheel zonder hulp verwierf, stempelden hem tot een geleerde. Voor het ijkwezen heeft hij zich ook zeer verdienstelijk gemaakt.  

In 1844 werd hij benoemd tot doctor honoris causa in de wis-en natuurkunde te Leiden en in 1845 werd hij lid van de Koninklijke Nederlandse instituut en later, toen het instituut werd opgeheven en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen daarvoor in de plaats kwam, werd hij lid van deze academie.

In 1867 werd hij hoogleraar aan de polytechnische school voor de vakken zuivere toegepaste wiskunde. Later werd hem nog opgedragen onderwijs te geven in de ijkvakken. Met F. Kaiser en J. Bosscha was hij de regeringsafgevaardigde op de congressen te Parijs van 1870 en volgende jaren waarop de invoering van de nieuwe standaarden voor meter en kilogram werd behandeld. In 1878 werd hij op eigenverzoek als hoogleraar te Delft ontslagen maar bleef werken aan de Europese graadmeting als lid en voorzitter van de Rijkscommissie voor graadmeeting en waterpassing.

Geboren te Amsterdam 25 januari 1805.
Overleden aldaar 15 januari 1882.

Stierling J.G.E.G.
Adjunct-ijker te Nieuwer-Amstel sedert 30 november 1821.
Benoemd tot arrondissementsijker te Amsterdam 10 april 1825.
Eervol ontslagen 1 juli 1861.
 
4 afbeeldingen