061


Knopgewichten, 2 NEDERLANDS POND KIL t/m 1 wigtje metriek fijne weging.


Voor meer en grotere foto's klik op de foto  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 02
Op de schouder van het gewicht staat twee keer het particuliere merk van Dr. Matheus Christinus Mensing,  en de jaarletters; V 1865, W 1866,

Fijne weging
> Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer
   afgeslagen particuliere merk van de arrondissementsijker (op de schouder) voor
   o.a Goud en Zilver.

Uniek
> De gewichten in de kist hebben een massa van twee NEDERLANDSPOND KILnaar 1 wigtje
   en zijn gelijk op geijkt.

Gewichten voor fijne weging
> Gewichten geproduceerd  in de periode 1820-1869 waarop als
   massa-aanduiding NPK, NP of NO door de fabrikant is aangebracht, zijn
   aanvankelijk gemaakt voor fijne weging. Dit was destijds usance echter,
   pas nadat de ijk- en justeermeester het gewicht exact had gejusteerd en zijn
   particuliere merk twee keer op het gewicht had afgeslagen, gevolgd door de
   dan geldende jaarletter was het gewicht pas officieel voor fijne weging
   geschikt.
   Een uitzondering hierop zijn de omgekeerd taps toelopende metrieke
   krukgewichten waarop NO is afgeslagen, dat gebeurde vanwege ruimtegebrek
   op het gewicht.
> Knopgewichten voor de fijne weging met een massa van 10 NEDERLANDS
   POND KIL zijn uiterst zeldzaam en we spreken van uniek als het om een serie
   gaat van 10, 10, 5 NEDERLANDS POND KIL.
 

  Dr. Matheus Christinus Mensing

Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker,
Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870.

Eervol ontslagen 1 augustus 1880. Overleden 13 februari 1908.

Foto's J.C.R. Salm
 

3 afbeeldingen