Druppelknopgewichten 5 NEDERLANDSE LODEN # deze pagina toont 2 gewichten.

016


Druppelknopgewicht 5 NEDERLANDS LODEN gewone weging

Arrondissement ijker: A. Jochim, Arnhem

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Eerste ijk de A 1869
Laatste ijk A 1869

  Arrondissementsijker A. Jochim, Arnhem
Benoemd 1 juli 1857 te Goes.
Overgeplaatst 20 november 1857 naar Arnhem.
Aangesteld tot ijker, chef van dienst te Arnhem op 1 januari 1870.
Overleden op 47 jarige leetijd te Arnhem op 17 maart 1878.

Abraham was gehuwd met Petronella Elisabeth te Winkel
 

1 afbeelding
071


Druppelknopgewicht 5 NEDERLANDS LODEN gewone weging

Arrondissement ijker: A. Jochim, Arnhem

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 01
Eerste ijk de V 1865
Laatste ijk V 1865

  Arrondissementsijker A. Jochim, Arnhem
Benoemd 1 juli 1857 te Goes.
Overgeplaatst 20 november 1857 naar Arnhem.
Aangesteld tot ijker, chef van dienst te Arnhem op 1 januari 1870.
Overleden op 47 jarige leetijd te Arnhem op 17 maart 1878.

Abraham was gehuwd met Petronella Elisabeth te Winkel
 

1 afbeelding