Knopgewichten 1 NEDERLANDS WIGTJE # deze pagina toont 1 gewicht.

088


Knopgewicht 1 NEDERLANDS WIGTJE (1 GRAM) gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 03
Op de schouder van het gewicht staat 1 NW gevolgd door het ijkmeester teken van
W. Bolle en de jaarletter r 1861, s 1862, D 1872.

Op de knop van het gewicht staat de jaarletter G van 1874 afgeslagen.
In de bodemplaat de jaarletters E 1873 en H 1875 gevolgd door twee ▲ ▲ ten teken dat het gewicht na 1875 werd afgekeurd.

Arrondissementsijker Bollee W.
Benoemd 14 maart 1820 te Gorinchem.
Eervol ontslagen januari 1867.
 

3 afbeeldingen