Melkmeetkraan / slingermaat

Deze inhoudsmaten zijn voor het eerst genoemd en gedetailleerd in het Reglement van 1939. Zij bestaan, 'wat het voor de meting betreft, in hoofdzaak uit een plug en een daarbij behorend huis', dat aan een reservoir kan worden bevestigd. Met behulp van een hefboom kan de metalen plug heen en weer worden gehaald en gebracht vandaar dat de melkmeetkraan in de volksmond ook wel slingermaat wordt genoemd.