Knopgewichten 2 NEDERLANDS WIGTJE # deze pagina toont 3 gewichten.

218


Knopgewicht 2 NEDERLANDS WIGTJE gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 10
Op de schouder van het gewicht staat 2 W. gevolgd door het ijkmeesterteken van Dr. W. Gleuns
en 09 de jaarletters 1 jaarletter (C) is afgeslagen in de grondplaat.
Omdat het gewicht zo klein is zijn sommige jaarletters (deels) over elkaar heen geslagen.
Leesbare jaarletters T 1863 - U 1864 - V - 1865 - X 1867.-  A 1869 - B 1870 - C 1871 -
G 1874.

Bijzonderheden
Dit gewichtje heeft in tegenstelling tot de "normale gewichten" een bijzonder lage hals.

 

        Gleuns W. Dr.
Benoemd in 1841 te Appingedam.
Op wachtgeld gesteld 01-01-1870. Overleden 01-12-1881.
Gedoopt op 30-01-1808 in Groningen, als zoon van Willem Gleuns,
diaconie-dienaar in Groningen en Jantje Haveman. Gehuwd te Groningen op 19-11-1840 met Johanna Catharina Eckringa, geboren 22-04-1817 te Loppersum, dochter van Otto Eckringa, commies bij de convooijen te Loppersum en Sara Magdalena Ducelliée.
Dr. Willem Gleuns is dr. wis- en natuurkunde te Groningen en arrondissementsijker van Appingedam vanaf zijn benoeming op 29-05-1841 tot zijn eervol ontslag op 01-01-1870. De familie Gleuns-Eckringa met 8 kinderen wonen aan het Martinikerkhof C 163 te Groningen. Dr. Willem Gleuns is leraar wiskunde in de stad Groningen en
schoolopziener. Hij wordt ook hoofdonderwijzer voor de wiskunde aan Minerva in 1856. Redacteur van een aantal tijdschriften en schrijver van vele boeken:
• Over de Luchtstromen en De Tafeldans.
• In 1872 dichtte hij een strooilied bij het Tweede Eeuwfeest van het Beleg van Groningen.
 
Foto's J.C.R. Salm
 
3 afbeeldingen
219


Knopgewicht 2 NEDERLANDS WIGTJE gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 07
Op de schouder van het gewicht staat afgeslagen 2 N W. (Nederlands Wigtje) gevolgd door het Amsterdamse merkteken in deze periode gebruikt door,  Dr. F.J. Stamkart (Franciscus Johannes) en/of A.J.H. van der Toorn, de jaarletters W - 1866, X - 1867, Y - 1868,
A - 1869,  G -1874 in de grondplaat staan de jaarletters B -1870, C - 1871  afgeslagen.

Bijzonderheden
Dit gewichtje heeft in tegenstelling tot de "normale gewichten" een bijzonder lage hals.

     Dr. F.J. Stamkart en/of A.J.H. van der Toorn,
Stamkart: Benoemd 02-12-1833 te Alkmaar.
Als zodanig overgeplaatst op 08-12-1835 naar Amsterdam.
Van 1833 tot 1867 heeft hij het ijkwezen gediend.
De ogenblikken die hij vrij had besteedde hij aan ernstige studie en bekwaamheden die hij zich  eigenlijk geheel
zonder hulp verwierf, stempelden hem tot een geleerde. Voor het ijkwezen heeft hijzich ook zeer verdienstelijk gemaakt. In 1844 werd hij benoemd tot doctor honoris causa in de wis-en natuurkunde te Leiden en in 1845 werd hij lid van de Koninklijke Nederlandse instituut en later, toen het instituut werd opgeheven en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen daarvoor in de plaats kwam, werd hij lid van deze academie. In 1867 werd hij hoogleraar aan de polytechnische school voor de vakken zuivere toegepaste wiskunde. Later werd hem nog opgedragen onderwijs te geven in de ijkvakken. Met F. Kaiser en J. Bosscha was hij de regeringsafgevaardigde op de congressen te Parijs van 1870 en volgende jaren waarop de invoering van de nieuwe standaarden voor meter en kilogram werd behandeld. In 1878 werd hij op eigenverzoek als hoogleraar te Delft ontslagen maar bleef werken aan de Europese graadmeting als lid en voorzitter van de Rijkscommissie voor graadmeeting en waterpassing. Geboren te Amsterdam 25-01-1805 overleden aldaar 15-01-1882.
Toorn van der A.J.H.: Benoemd 02-04-1849 te Naarden en Nieuwer-Amstel, hij gebruikte daar als merk: .
Overgeplaatst 19-03-1857 naar Amsterdam. Aangesteld tot ijker, in algemene dienst, standplaats Amsterdam, 01-01-1870. Te Amsterdam gebruikte A.J.H. van der Toorn het merk met het kruisje. Benoemd tot inspecteur van het ijkwezen februari 1873. Overleden 08-02-1883.

Foto's J.C.R. Salm
 
3 afbeeldingen
324


Knopgewicht 2 NEDERLANDS WIGTJE fijne weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 02
Op de schouder van het gewicht staat 2 W. gevolgd door twee keer het ijkmeester teken van Dr. Mensing, Matheus Christinus en de jaarletters V 1865 W 1866.

Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer afgeslagen ijkmeester teken op de schouder) voor o.a Goud en Zilver.
Het gewicht is gelijk opgeijkt met de 2 pond kil  tot en met het 2 NW (nrs 315 tot en met 324)
Deze gewichten vormen samen een prachtige serie. Opgeborgen in een bijbehorende kist.

Mensing Matheus Christinus Dr.
Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870. Eervol ontslagen 1 augustus 1880.
Overleden 13 februari 1908.

Foto's J.C.R. Salm
 
5 afbeeldingen
346


Knopgewicht 2 NEDERLANDS WIGTJE fijne weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 02
Op de schouder van het gewicht staat 2 W. gevolgd door twee keer het ijkmeester teken van Dr. Mensing, Matheus Christinus en de jaarletters V 1865 W 1866.

Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer afgeslagen ijkmeester teken op de schouder) voor o.a Goud en Zilver.
Het gewicht is gelijk opgeijkt met de 2 pond kil  tot en met het 2 NW (nrs 315 tot en met 324)
Deze gewichten vormen samen een prachtige serie. Opgeborgen in een bijbehorende kist.

Mensing Matheus Christinus Dr.
Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870. Eervol ontslagen 1 augustus 1880.
Overleden 13 februari 1908.

Foto's J.C.R. Salm
 
5 afbeeldingen
372


Knopgewicht 2 NEDERLANDS WIGTJE fijne weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 02
Op de schouder van het gewicht staat 2 W. gevolgd door twee keer het ijkmeester teken van Dr. Mensing, Matheus Christinus en de jaarletters V 1865 W 1866 X 1867 B 1870

Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer afgeslagen ijkmeester teken op de schouder) voor o.a Goud en Zilver.
 

Mensing Matheus Christinus Dr.
Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870. Eervol ontslagen 1 augustus 1880.
Overleden 13 februari 1908.

Foto's J.C.R. Salm
 

5 afbeeldingen