Arrondissementijkers 1820-1870 uitgebreid overzicht N t/m R


Bij de invoering van het metrieke stelsel behoorde de regeling van het toezicht op de inhoudsmaten, de ellematen en ook op de gewichten. Dat toezicht was opgedragen aan de plaatselijke ijkers. Zij werden toen arrondissementsijkers genoemd. Door de ontsluiting van gemeentelijke archieven wordt steeds meer over deze arrondissementsijkers bekend. Wanneer de messing gewichten bij de ijk aan de voorschriften voldeden, werden ze voorzien van de lopende jaarletter (zie jaarletters 1820-1975), en van tenminste één particulier merk van de arrondissementsijker die de keuring had verricht. Op de ijkkantoren waar meer dan één ambtenaar in dienst was, had niet elke ijker een eigen merk. In dat geval gebruikten alle ijkers op dat kantoor hetzelfde merk.

Het kwam voor dat het eigen merk van de betreffende ijker bij de aanbieding voor herijk van een elders geijkt gewicht niet op het gewicht was afgeslagen. Bijvoorbeeld omdat: de aanbieder uit een ander arrondissement afkomstig was of de ijker naar een ander arrondissement was overgeplaatst.

Het gewicht moest dan, bij goedkeuring, opnieuw van het merk van de arrondisse­mentsijker en van een lopende jaarletter worden voorzien. Op gewichten kunnen dus merken van meerdere arrondissementsijkers voorkomen.
Het afslaan van het nieuwe merk van de arrondissementsijker was geen vaststaande afspraak of regel en na verloop van tijd hield men zich daar niet meer aan. Bij de herijk door dezelfde ijker werd enkel een nieuwe jaarletter afgeslagen. Op de nauwkeuriger gejusteerde gewichten voor fijne weging sloeg de arrondis­sementsijker, als onderscheid met de handelsgewichten/gewichten voor gewone weging, tweemaal zijn particuliere merk af bijvoorbeeld

Hierna vindt u een overzicht van de tot nu toe bekende particuliere merken van de arrondissementsijkers, die werden gebruikt tussen 1820 en 1870. Daarbij zijn vermeld: hun naam. de werkzame periode een beperkt aantal relevante gegevens.

A - G klik hier                  H - M  klik hier               N - R  klik hier               S - Z  klik hier
 
 
  Nagel T.A. (Theodorus Antonius)
Nagel werd bij besluit van de Soevereine Vorst d.d. 29-12-1814 benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht.
Hij werd eervol ontslagen toen door de invoering van het metrieke stelsel op 01-01-1820 het Troois gewicht werd afgeschaft.
Benoemd 14-03-1820 te Amsterdam.
Overleden 20-12-1831.
 
    Nagtglas F. (Frederik)
Na zijn studie aan de Hogeschool te Delft, in mei 1845 benoemd tot arrondissementsijker te Zierikzee. Overgeplaatst naar Middelburg 01-01-1852.
Eervol ontslagen 15-04-1875.
Geboren 07-11-1821 te Utrecht.
Overleden 21-08-1902 te De Bilt.
 
    Noppen van C.
Benoemd oktober 1839 te Oostburg.
Overleden 1842 te Oostburg.
 
   Oordt J.A. van
Benoemd 14 maart 1820 te Amersfoort.
Overleden december 1837.
 
    Oort op den Ph. L.
Benoemd 26 feruari 1835 te Maastricht 24 oktober 1840 belast
met het bestuur van een deel van Limburg.
Merk 'ster' is nog onzeker

     Orden van M (Maarten)
Adjunctijker te Zaandam
Lang werd gedacht dat het merk van 1822 dateerde
Echter het is 1821 daar oudegwichtjes.nl een zeer fraai versierde
2 NED ONCE uit 1821 heeft. (zie druppelknop 2 NED ONCEN Nr.139).
 

      Pauwert van de D. Dz.
Benoemd 01-03-1866 te Winschoten.
Overleden 1868.
 

        Peting G.
Benoemd 14-03-1820 te Heerenveen.
Overleden 12-02-1838.
 
        Proot A.
Benoemd 14-03-1820 te Arnhem.
Overleden 03-11-1842.
 
    Pruymboom N.
Benoemd 14-03-1820 te Breda.
Eervol ontslagen 31-07-1838.
 
   Pijke M.D.A.
Benoemd 15-12-1866 te Eindhoven.
Benoemd tot adjunct-ijker te Rotterdam 01-01-1870.
Eervol ontslagen 05-05-1870.
 
     Ramakers M.
Benoemd 14-03-1820 te Roermond.
Eervol ontslagen 15-04-1846.
Overleden 1846.
 
      Reyniers P.D.M.
Verificateur van de maten en gewichten te Maastricht sinds 08-07-1816.
Benoemd 14-03-1820 te Maastricht.
Het merk met de leeuw werd in 1828 verboden.
Eervol ontslagen 1835.
 
      Reyniers J.R.
Benoemd 1823 te Maastricht.
Het merk met de leeuw werd in 1828 verboden.
Eervol ontslagen 02-02-1835.
 
     Ribbe Adriaan
Aangesteld tot stadsijker te Zierikzee 16-08-1800.
Benoemd 14-03-1820 te Zierikzee.
Overleden december 1838.
 
    Rombouts P.
Werkzaam te Den Haag in de periode 1820-1849.
 
      Roos R.B.
Benoemd 03-11-1842 te Arnhem.
Overleden 20-11-1857.
 
     Roukens J.C.
Roukens is zeer waarschijnlijk dezelfde persoon als de Roukes die, in een ordonnantie d.d. 21-06-1817 uit Nijmegen, genoemd wordt als een van de drie stadsijkers van de maten en gewichten.
Benoemd 14-03-1820 te Nijmegen.
Geboren 1783
Overleden augustus 1843 op 60 jarige leeftijd.

Arrondissement-ijkers en hun merktekens 1820-1869  S - Z  klik hier