Knopgewichten 1 KILOGRAM # deze pagina toont 2 gewichten.

333


Knopgewicht 1 KILOGRAM

Fabrikant Louwmans, Sneek gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 18
z 1889, b 1891, c 1892, d 1893, f 1894-1895, g 1896-1897, h 1898-1899, Y 1959-1960, A 1963-1964, B 1965-1966, D 1967-1968, E 1969-1970, F 1971-1972,
G 1973-1974, dan de jaartallen (19)75, (19)78, (19)80, (19)82.

Op de schouder van het gewicht staat 1 KILOGRAM gevolgd door het getal 15, het nummer van het ijkkantoor te Leeuwarden en de jaarletter z van 1889.

Bijzonderheden
de hierna genoemde gewichten zijn identiek geijkt;
> de 5 en 2 KILOGRAM (zie volgnr. 331 en 332) zijn geproduceerd door fabrikant
   Beckers Sons, Rotterdam (Beckers, met de kleine o) ijkkantoor 6, Rotterdam.
> Twee gewichten van 1 KILOGRAM en één van 5 DECAGRAM (zie volgnr. 333,
   334, 338) zijn geproduceerd door fabrikant Louwmans Sneek.
> 5 en 1 HEKTOGRAM (zie volgnr. 335, 337) zijn geproduceerd door
   C.T.X. Kleinefeldt Mook waarbij opgemerkt dat de 5 HEKTOGRAM voor het eerst
   ter ijking is aangeboden op ijkkantoor 4, Nijmegen en de 1 HEKTOGRAM op
   ijkkantoor 8 Dordrecht.

Het komt niet zo heel vaak voor dat er in één kist of blok gewichten zitten die identiek geijkt zijn afkomstig van verschillende fabrikanten.
Er is een blok van vier met druppelknopgewichten bekend waarvan de
5 HEKTOGRAM, 2 HEKTOGRAM, 1 HEKTOGRAM geproduceerd zijn door v.Z  van Zeist, Utrecht en de 5 DECAGRAM door WL W. Linderman, Amsterdam en eveneens ideniek geijkt collectie: oudegewichtjes.nl

Hieruit blijkt dat de handelaren / winkeliers gewichten op voorraad hadden.
Bij vraag van de consument werd dan een blok of kist samengesteld met de op dat moment voorradige gewichten. Zeldzaam?
Ja zeker, maar vooral bijzonder!

Informatie over de fabrikant Louwmans & Co, Sneek
aangeboden aan ijkkantoor 15 te Leeuwarden Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9. Mei 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabrikaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910.
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1910.
 

1 afbeelding
334


Knopgewicht 1 KILOGRAM gewone weging

Fabrikant Louwmans, Sneek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 18
z 1889, b 1891, c 1892, d 1893, f 1894-1895, g 1896-1897, h 1898-1899, Y 1959-1960, A 1963-1964, B 1965-1966, D 1967-1968, E 1969-1970, F 1971-1972,
G 1973-1974, dan de jaartallen (19)75, (19)78, (19)80, (19)82.

Op de schouder van het gewicht staat 1 KILOGRAM gevolgd door het getal 15, het nummer van het ijkkantoor te Leeuwarden en de jaarletter z van 1889.

Bijzonderheden
de hierna genoemde gewichten zijn identiek geijkt;
> de 5 en 2 KILOGRAM (zie volgnr. 331 en 332) zijn geproduceerd door fabrikant
   Beckers Sons, Rotterdam (Beckers, met de kleine o) ijkkantoor 6, Rotterdam.
> Twee gewichten van 1 KILOGRAM en één van 5 DECAGRAM (zie volgnr. 333,
   334, 338) zijn geproduceerd door fabrikant Louwmans Sneek.
> 5 en 1 HEKTOGRAM (zie volgnr. 335, 337) zijn geproduceerd door
   C.T.X. Kleinefeldt Mook waarbij opgemerkt dat de 5 HEKTOGRAM voor het eerst
   ter ijking is aangeboden op ijkkantoor 4, Nijmegen en de 1 HEKTOGRAM op
   ijkkantoor 8 Dordrecht.

Het komt niet zo heel vaak voor dat er in één kist of blok gewichten zitten die identiek geijkt zijn afkomstig van verschillende fabrikanten.
Er is een blok van vier met druppelknopgewichten bekend waarvan de
5 HEKTOGRAM, 2 HEKTOGRAM, 1 HEKTOGRAM geproduceerd zijn door v.Z  van Zeist, Utrecht en de 5 DECAGRAM door WL W. Linderman, Amsterdam en eveneens ideniek geijkt collectie: oudegewichtjes.nl

Hieruit blijkt dat de handelaren / winkeliers gewichten op voorraad hadden.
Bij vraag van de consument werd dan een blok of kist samengesteld met de op dat moment voorradige gewichten. Zeldzaam?
Ja zeker, maar vooral bijzonder!

Informatie over de fabrikant Louwmans & Co, Sneek
aangeboden aan ijkkantoor 15 te Leeuwarden Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9. Mei 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabrikaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910.
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1910.
 

4 afbeeldingen