302


Oefengewicht, 5 ONS IJkkantoor 5 Den Haag
 

Voor meer en grotere foto's klik op de foto  ►  ►  ►  ►  ►

Dit gewicht is door een ijker van ijkkantoor Den Haag (kantoornummer 5) gebruikt om zijn slag te oefenen met de jaarletter D van 1967/1968 en de jaarletter E van 1969/1970

Er staan maar liefst 120 jaarletters op het gewicht afgeslagen te weten;
op het lichaam van het gewicht 46 x D
op het lichaam van het gewicht 58 x E
op de grondplaat van het gewicht 16 x E

Het kantoornummer (5) van ijkkantoor Den Haag is 38 x afgeslagen te weten;
op de knop van het gewicht 02 x
op het lichaam van het gewicht 13 x
op de grondplaat van het gewicht 23 x

Bijzonderheden
> Het gewicht is nooit in de handel geweest, af te leiden uit het feit dat het kantoornummer bij een goedgekeurd gewicht recht tegenover het fabrieksmerk is afgeslagen. Op de foto is duidelijk te zien dat dit niet het geval is.
Conclusie; het gewicht is destijds (waarschijnlijk in een partij nieuwe gewichten) aangeleverd bij de Haagse en is daar gebleven waarna de ijkers hun afslag er op hebben geoefend! 

> Het gewicht is een schuurvondst, het kwam "bovenwater" tijdens het ruimen van het ouderlijkhuis van een Haagse familie.
 

10 afbeeldingen