Metrieke sluitgewichten 2 NEDERLANDS POND KIL # deze pagina toont 1 gewicht.

375


Sluitgewicht 2 NEDERLANDS POND KIL, metriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht   ►  ►  ►  ►  ►

Compleet sluitgewicht

1e ijk B van 1821
Aantal ijken 02
IJkmeester Theodorus Antonius Nagel
Benoemd als ijkmeester te Amsterdam 14 maart 1820.

Bijzonderheden
> Het gewicht is van Amsterdam naar Friesland verhuisd, waar het in 1829 met
   de jaarletter K (in plompeblad) is geijkt.
> Alle bakjes in dit sluitgewicht identiek zijn geijkt.
> Inmiddels zijn er acht exemplaren van 2 POND KIL bekend, waarvan
   slechts één geheel compleet in zijn orginele samenstelling.

Opmerking
De in 1829 indienst zijnde ijkers te Leeuwarden F.W. Westing, (1820-1837), en zijn hulpijker G.M. Cahuis of Cahais (1822-1845) zijn vergeten naast de jaarletter ook hun particuliere merk af te slaan. Wanneer een gewicht verhuisde naar een andere stad /plaats was het doen gebruikelijk het gewicht bij herijk te ijken met de dan geldende jaarletter en het particulire merk van de ijkmeester. Waarschijnlijk het "vergeten" het gevolg dat in de ijkwet niet beschreven stond dat een gewicht zwaarder dan 1 pond kil geoorloofd was (zie hieronder).

Aanvullende informatie
In het Koninklijk Besluit van 8 juni 1819, Stb. 37 worden de sluitgewichten van 1 Nederlands Pond Kil als zwaarste sluitgewichten genoemd. Bekend is dat er ook sluitgewichten van 2 Nederlands Pond Kil gemaakt zijn. In het boek 2000 jaar gewichten in de Nederlanden, uitgegeven in 1980, pagina 105 en 106, wordt een exemplaar, geijkt door de Amsterdamse arrondissements-ijker T.A.Nagel, genoemd.

In de Leeuwarder Courant van 12-07-1822 stond de volgende advertentie;
' T. A. Nagel, Balancen en Gewigtenmaker in de Huidestraat no.7, te Amsterdam, adverteert minste prijzen te bekomenzijnde alle soorten van Nederlandsche Gewichten in het groot en klein, als Sluitgewichten van 1, 2, en 5 Oncen en van 1 en 2 Ned. Ponden, benevens alle de Onderdelen van het Wigtje'.

Arrondissementsijker Nagel Theodorus Antonius
Bij besluit van de Souvereine Vorst van 29 december 1814 benoemd geworden tot ijk- en justeermeester generaal van het Troois gewicht. Als zodanig eervol ontslagen toen door de invoering van het metrieke stelsel het Troois gewicht werd afgeschaft werd
  Nagel Theodorus Antonius benoemd op 14 maart 1820 te Amsterdam tot arridonsements ijker aldaar.
Overleden 20 dec. 1831.

 

4 afbeeldingen