Meetwerktuigen

Zij behoren niet tot het hoofdthema van Internet Museum melkmaten.nl maar geeft de bezoeker nog meer inzicht waarmee het afmeten van melk, hand in hand met de wet, in de 19e en 20ste eeuw ging.

In de wet van 1869, art. 5 is vermeld; ' meetwerktuigen, strekkende om eene verbruikte hoeveelheid, bij de maat verkocht, aan te wijzen, zijn aan de voorschriften omtrent de maten onderworpen'.
Eerst in het Reglement van 1869 werden melkmeetemmers en in de wet van 1912 kraanmaten genoemd.
In 1939, toen de meetwerktuigen als een aparte groep werden opgevoerd, volgden de melkmeetkranen.
Deze meetwerktuigen dienen allen geijkt en herijkt te worden. Sedert 1941 dient op alle meetwerktuigen ook een fabrieksmerk gestempeld te zijn.