Metrieke sluitgewichten 1 NEDERLANDS POND KIL # deze pagina toont 1 gewicht.

031


Sluitgewicht 1 NEDERLANDS POND KIL, metriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►
Compleet sluitgewicht

Eerste ijk is de Gotische g van 1851
Aantal ijken 01
IJkmeester Dr. Franciscus Johannes Stamkart / J.G.E.G. Stierling en / of 
L.J. Ulman alle drie ijkten te Amsterdam in het jaar 1851.

Bijzonderheden
> De arrondissementsijker heeft zijn ijkmeesterteken eenmaal afgeslagen hetgeen
   aangeeft dat het gewicht geijkt is voor gewone weging.
> Alle bakjes in dit sluitgewicht identiek zijn geijkt.

Arrondissementsijker Dr. Franciscus Johannes Stamkart
Benoemd 2 december 1833 tot arrondissementsijker te Alkmaar.

Als zodanig overgeplaatst op 8 december 1835 naar Amsterdam.
Van 1833 tot 1867 heeft hij het ijkwezen gediend.
De ogenblikken die hij vrij had besteedde hij aan ernstige studie en bekwaamheden die hij zich eigenlijk geheel zonder hulp verwierf, stempelden hem tot een geleerde. Voor het ijkwezen heeft hij zich ook zeer verdienstelijk gemaakt.  

In 1844 werd hij benoemd tot doctor honoris causa in de wis-en natuurkunde te Leiden en in 1845 werd hij lid van de Koninklijke Nederlandse instituut en later, toen het instituut werd opgeheven en de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen daarvoor in de plaats kwam, werd hij lid van deze academie.

In 1867 werd hij hoogleraar aan de polytechnische school voor de vakken zuivere toegepaste wiskunde. Later werd hem nog opgedragen onderwijs te geven in de ijkvakken. Met F. Kaiser en J. Bosscha was hij de regeringsafgevaardigde op de congressen te Parijs van 1870 en volgende jaren waarop de invoering van de nieuwe standaarden voor meter en kilogram werd behandeld. In 1878 werd hij op eigenverzoek als hoogleraar te Delft ontslagen maar bleef werken aan de Europese graadmeting als lid en voorzitter van de Rijkscommissie voor graadmeeting en waterpassing.

Geboren te Amsterdam 25 januari 1805
Overleden aldaar 15 januari 1882.

Stierling J.G.E.G.
Adjunct-ijker te Nieuwer-Amstel sedert 30 november 1821.
Benoemd tot arrondissementsijker te Amsterdam 10 april 1825.

Eervol ontslagen 1 juli 1861.

Ulman L.J.
Benoemd 13 december 1828 te Amsterdam.
Overleden 2 december 1856
 
5 afbeeldingen