Krukgewichten 5 NEDERLANDSE ONCEN # deze pagina toont 2 gewichten.

244


Krukgewicht 5 Nederlandse Oncen, voormetriek, metriek gemaakt, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 03
Arrondissementsijker J. Everts 's-Hertogenbosch

Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk:
> 5. NEDERLANDSE ONCEN
> Aan de andere kant van de kruk staat het particuliere merk van de
   arrondissementsijker van J. Everts gevolgd door de eerste ijk
   de gotische jaarletter r van 1861 tweede ijk de w van 1866 daarna is
   het gewicht nog eenmal geijkt waarover een driekhoek van afkeur is geslagen
   gevolgd door een tweede driehoek.
> Op de romp zijn vijf gegroefde ringen aangebracht en één (de derde)
   driehoek van afkeur.

In het grondvlak van het gewicht is een bodemplaat
aangebracht als gevolg van het metriek maken van het gewicht.

Arrondissementsijker J. Everts
Benoemd 14 maart 1820 te 's-Hertogenbosch.
Overleden in 1865.
 

4 afbeeldingen
285


Krukgewicht 5 NEDERLANDSE ONCEN, voormetriek, metriek gemaakt, gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ► ► ► ►

Aantal ijken: 27
Arrondissementsijker P.G Verweyden Hoorn 27 jaarletters vanaf de B van 1821
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 5 Ned Oncen
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staan 11 jaarletters
Op de romp staan 16 jaarletters de laatste is de Gotische L van 1855 wat een
totaal van 27 jaarletters maakt.
Tevens zijn op de romp zes gegroefde ringen aangebracht.

Arrondissementsijker P.G. Verweyden
werd benoemd 20 juli 1820 te Hoorn.
Overleden 11 september 1828.

Bijzonderheden
> In het grondvlak van het gewicht zijn enkele justeringen door middel van lood
   aangebracht.
> gewicht is afkomstig uit collectie K.M.C. Zevenboom († 18 maart 1968)
   geveild 15 februari 1981 te Harmelen.
   Zie ook Nederlandse gewichten K.M.C. Zevenboom Dr. D.A. Wittop Koning
   ISBN 90 6087 995 pagina 157waar staat;

Tot de collectie Zevenboom behoorden metrieke krukgewichten van 2 en 1 Ned. Pond en 5, 2, en 1 Ned. Ons. Op de twee grootste komt het merk voor van de Utrechtse arrondissements-ijker J. Borst en als oudste jaarletter de K van 1829. Het merk van de arrondissements-ijker op de drie kleinste gewichten is ons niet bekend* de oudste jaarletter op deze drie is de B van 1821'.

* het merk van "de drie kleinste gewichten" bleek na empirisch onderzoek van R.J. Holtman toegewezen te kunnen worden aan de arrondissementsijker
P.G. Verweyden, benoemd 20 juli 1820 te Hoorn, overleden 11 september 1828.


> Bekijk de in het boek, 'Nederlandse gewichten stelsels, ijkwezen, vormen,
   makers en merken' omschreven gewichten één voor één op deze website

   2 NEDERLANDS POND KIL volgnr. 283,
   1 NEDERLANDS POND KIL volgnr. 379,
   5 NEDERLANDSE ONCEN   volgnr. 285,
   2 NEDERLANDSE ONCEN   volgnr. 286,
   1 NEDERLANDSE ONCE     volgnr. 287,
   zij vormen gezamenlijk de historische voormetriek metriek gemaakte
   krukgewichtenserie van:

                                                      K.M.C. Zevenboom († 18 maart 1968)

                                                           

'Verwaarlozing van dit bezit, door onvoldoende bewaring en onvoldoende
beheer, zou daarentegen een schromelijke tekortkoming betekenen'.
K.M.C. Zevenboom, 1961
 

6 afbeeldingen