Blokgewichten 1/2 POND # deze pagina toont 10 gewichten.

237


Blokgewicht 1/2 POND Amsterdam, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Op de bovenkant van het gewicht staat tegenover het ijkmeesterteken van Abraham Groengraft, 1e ijk 1745, daar tussenin de twwede en tevens laatste ijk 1748
Op de romp zijn de volgende gegroefde ringen aangebracht
> twee ringen net onder de kraag
> twee ringen net boven de grondplaat.

Informatie over de ijk- en justeermeester
Abraham Groengraft, geboren 08-03-1673 te Amsterdam
Benoemd 28 januari 1718. Ook stadsijker van het trooise gewicht en ijkmeester-generaal, overleden 20 januari 1745.

Als ijkmeester van het Amsterdams kopergewicht gebruikte hij het gekroonde Amsterdamse wapen met links en rechts de letters G en G, als ijkmeester van het Brabants koper- en ijzergewicht gebruikte hij de hand uit het wapen van Antwerpen met links en rechts de letters G en G.

Abraham Groengraft was de zoon van ijk- en justeermeester- Generaal Johannes Andries Groengraft.
Abraham Groengraft woonde in de Kalverstraat te Amsterdam. Huwde op 11-05-1696 voor de eerste keer te Amsterdam met Joanna l’Admiral, de zuster van ijk- en justeermeester- Generaal Jacob l’Admiral, op 16-06-1724 voor de tweede keer te Amsterdam met Francina Dishoek, en op 10-11-1735 voor de derde keer te Amsterdam met Sara van Couturier.
 

3 afbeeldingen
241


Blokgewicht ½  POND Zwolle, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Op de bovenkant van het gewicht staat afgeslagen het stadswapen van Zwolle. Fragmentarisch is het kruis waarin de vier kwartieren nog te zien, twee van de vier kwartieren zijn duidelijk zichtbaar. De eerste en tevens enige ijk 1814 uitgevoerd in de typisch forse cijfers die men in Zwolle gebruikte.

Op de romp zijn de volgende gegroefde ringen aangebracht
> twee ringen net onder de kraag
> twee ringen net boven de onderkant van het gewicht
> in de grondplaat is één justering aangebracht.

Het gewicht is van het "Kamper type" (Kampen) en heeft een egale patina.
Messing blokgewichten van Zwolle zijn zeldzaam.

  Stempel stadswapen van Zwolle
Op de Zwolse gewichten werd als ijkmerk het Zwolse stadswapen (vier kwartieren) afgeslagen.

Determinatie: R.J. Holtman
Foto's J.C.R. Salm
 

6 afbeeldingen
249


Blokgewicht 1/2 POND Amsterdam, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Op de bovenkant van het gewicht staat tegenover het ijkmeesterteken van Johan Everwijn Glimmer de 1e ijk 1797, waarover 1819 afgeslagen.
Op de romp zijn de volgende gegroefde ringen aangebracht
> twee ringen net onder de kraag
> twee ringen onderaan de romp

Informatie over de ijk- en justeermeester
Johan Everwijn Glimmer, werd aangesteld 24 juni 1790
op recognitie van 25 gulden per jaar; ontslagen 11 april 1798.
Hersteld 24 september 1798, overleden 16 juli 1817.
 

4 afbeeldingen
298

 
Blokgewicht 1/2 POND Amsterdam, voormetriek

Voor meer en grotere foto\'s klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Op de bovenkant van het gewicht staat tegenover het ijkmeesterteken van Mastenbroek, Jacob  de 1e ijk 1761, verder op de bovenkant 1769, 1774,1775 (over 74), 1776, 1778 over 76,  op de romp 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1770, 1771.
Op de romp zijn de volgende gegroefde ringen aangebracht
> twee ringen net onder de kraag
> twee ringen in het midden van de romp

Het gewicht heeft een bijzonder mooie egale donkere patina.

Informatie over de ijk- en justeermeester
Jacob Mastenbroek
Benoemd 14 juli 1745.
Overleden 6 februari 1776.
 

5 afbeeldingen
299


Blokgewicht 1/2 POND Amsterdam, voormetriek

Voor meer en grotere foto\'s klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Op de bovenkant van het gewicht staat tegenover het ijkmeesterteken van Beckel, Remigius  de 1e ijk 1785, gevolgd door een indrukwekkende reeks ijken 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, (over 1795), 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1814, 1815,  1816, 1817, 1818, 1819.
Op de romp zijn de volgende gegroefde ringen aangebracht
> twee ringen net onder de kraag
> twee ringen in het midden van de romp

Informatie over de ijk- en justeermeester
Beckel, Remigius
Benoemd 26 november 1776.
Bedankt 10 augustus 1787.
 

6 afbeeldingen
300


Blokgewicht 1/2 POND Amsterdam, voormetriek

Voor meer en grotere foto\'s klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Op de bovenkant van het gewicht staat tegenover het ijkmeesterteken van Beckel, Remigius  de 1e ijk 1778, verder op de bovenkant 1783, 1785 op de romp 1787, 1788, 1789.
Op de romp zijn de volgende gegroefde ringen aangebracht
> twee ringen net onder de kraag
> twee ringen in het midden van de romp

Informatie over de ijk- en justeermeester
Beckel, Remigius
Benoemd 26 november 1776.
Bedankt 10 augustus 1787
 

5 afbeeldingen
301


Blokgewicht 1/2 POND Amsterdam, voormetriek

Voor meer en grotere foto\'s klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Op de bovenkant van het gewicht staat tegenover het ijkmeesterteken van Mastenbroek, Jacob  de 1e ijk 1759, verder op de bovenkant 1760.

> Op het lichaam is net onder de kraag aangebracht;
> twee gegroefde ringen
> net boven het midden is een smalle bolle band aangebracht.
> in het midden is een brede bolle band aangebracht.
> net onder het midden van het lichaam is een smalle bolle band aangebracht.

Het gewicht heeft een bijzonder mooie egale donkere patina.

Informatie over de ijk- en justeermeester
Mastenbroek, Jacob
Benoemd 14 juli 1745.
Overleden 6 februari 1776.
 

3 afbeeldingen
303


Blokgewicht 1/2 POND Assen, voormetriek

Voor meer en grotere foto\'s klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Op de bovenkant van het gewicht staat boven 1754 de hoofdletter D van Drenthe (17)55 en (17)62.

Op de romp zijn de volgende gegroefde ringen aangebracht
> twee ringen in het midden
> twee ringen onderaan de romp

Het gewicht heeft een bijzonder mooie egale patina.

Opmerking
> IJker Gerardus van der Veen schreef in 1753 een request aan de landdag
   te Assen dat het wenselijk was een ijker in Assen te hebben.
   Hetgeen werd beloond,Gerardus van der Veen werd benoemd en bleef ijken
   tot aan zijn dood in 1770 hij werd opgevolgd door Albert Bos.
> Zie ook: Meten en Wegen no 64 december 1988 pagina 1500-1503 en
   Meten en wegen in Drente pagina 12.
 
Extra informatie
Dit gewicht is beschreven en afgedrukt in Meten en Wegen pagina 1500-1503
een citaat uit het artikel.

‘Kenmerk voor Noord-Drentse gewichten is dat zij vaak gestempeld zijn met een 'D' die voorafgaat aan een aantal jaartallen. Volgens de Ordre of reglement voor de ijkmeesters in het Landschap Drenthe van 1753 waren zij ook aan herijk onderhevig’. ‘Op de Landdag gehouden in maart 1753 komt er een nieuw reglement op het ijken.

Er wordt een ijker benoemd voor alle ellen, maten en gewichten in de vijf dingspelen (Zuidenveld, Rolde, Beilen, Noordenveld en Oostermoer) en deze ijker moet wonen in Assen. De ijkers voor gewichten en ellen en die voor houten maten en vaten (bier-, wijn-, honing- en botervaten) welke gevonden werden in Dieverder dingspel met daarnaast nog Zuidwolde en Hoogeveen, moesten wonen in Meppel. De ijker in Assen wordt Gerhardus van der Veen. Ukers in Meppel: Arend E. van der Veen en Hendrik Maakschoon. In artikel 6 van dit reglement worden de ijkers verplicht twee maal in het jaar hun ressort rond te reizen (in maart en september) om de gewichten te ijken. In 1756 verzoeken de drie landschapsijkers Gerardus van der Veen te Assen, Arend van der Veen en Frerick Klokhoen te Meppel aan Gedeputeerde Staten om niet twee maal per jaar rond te hoeven reizen, omdat de handelaren en kooplieden hun eenmaal geijkte maten en gewichten niet laten herijken. Ook verzoeken zij om de hoppemaat een vaste hoogte en diepte te geven, zoals dat ook gebeurd is in de stad Groningen. Twee jaar eerder hebben de ijkers reeds toestemming gekregen om niet het hele jaartal op de gewichten te hoeven inslaan of op de maten in te branden, maar alleen de twee laatste cijfers van het jaartal, voorafgegaan door de letter 'D' als merk voor het Landschap’.

‘Welnu, het blokgewicht draagt de letter 'D' met daaronder de twee laatste cijfers van het jaartal (17)54, gevolgd door 55 (1755). Verder is nog 62 (1762) afgeslagen. Waarschijnlijk zijn hiervoor losse cijferstempels gebruikt’.
 

3 afbeeldingen
306


Loden blokgewicht 1/2 POND Deventer, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Stempel stadswapen van Deventer
Jaarletters (17)87
Het gewicht is voorzien van een roodkoperen mantel dit type gewicht kwam alleen in Overijssel voor daarom het Overijsselse type genoemd.
 

3 afbeeldingen
377


Blokgewicht 1/2 POND Amsterdam, voormetriek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Op de bovenkant van het gewicht zijn er drie gegroefde ringen aangebracht en staat tegenover het ijkmeesterteken van Jan Adriaen Jansz van Keulen  de 1e en tevens enige ijk 1643. Het gewicht heeft geen grijprand.

Op de romp zijn de volgende gegroefde ringen aangebracht
> Twee gegroefde ringen net onder de kraag
> Twee gegroefde ringen net voorbij het midden van het lichaam

Informatie over de ijk- en justeermeester
16??-1683 Jan Adriaen Jansz van Keulen. (I A)

> Wanneer Jan Adriaen Jansz van Keulen precies in dienst kwam is niet bekend,
in ieder geval was hij reeds in 1632  in dienst (bewijs 1/8 pond http://www.oudegewichtjes.nl/188-18-POND.html volgnummer 309).
 

3 afbeeldingen