Lezingen

Internet Museum oudegewichtjes.nl verzorgt op dit moment alleen lezingen over goud- en zilverweging in Nederland.

Mocht er interesse bestaan voor een lezing over goud- en zilverweging dan zal de conservator van het Webmuseum goud- en zilverweging die verzorgen.
In de lezing komen onder meer de hieronder genoemde zaken uitgebreid aan de orde;

De massabepaling van:
* Vastgestelde partijen nieuwe munten uit de munt door middel van muntproductiegewichten.
* Losse nieuwe munten uit de munt door middel van muntproductiegewichten (recht- of richtpenningen, 
   onderpenningen, bovenpenningen).
* Vastgestelde partijen munten uit de omloop (gewogen met of zonder de muntzak met label en zegel)
   door middel  van bankgewichten; vóór-metriek (vóór 1820), metriek (na 1820).
   Verder wordt het gebruik van geijkte en ongeijkte bankgewichten nader toegelicht.
* Losse gouden en zilveren munten uit de omloop door middel van muntgewichten.
* Goud en zilver (muntspeciën) door middel van Trooise gewichten, vóór-metriek (vóór 1820).
* Waardevolle zaken waaronder goud en zilver door middel van gewichten voor fijne weging
   uit de diverse ijkperioden; 1820-1870, 1870-1912, 1912-1941, 1941-1949, 1949-heden.

Indien u meer informatie wenst klik hier en vul het contactformulier in, wij nemen dat zo spoedig mogelijk contact met u op.