089


Krukgewichten 5, 2 en 1 KILOGRAM, metriek

Fabrikant H.K. van Wingerden (en zonen), Gorinchem


Voor meer en grotere foto’s klik op het gewicht         

1e jaarletter f 1894-1895.
Op de schouder van alle drie gewichten staat aan één kant van de kruk: de massa aanduiding en een hartje, het fabrieksmerk van, Van Wingerden. Op de schouder aan de andere kant staat een 8, het kantoornummer van het ijkkantoor Dordrecht en de jaarletter f.
Op de romp van de 1 en 2 KIKLOGRAM  staat de jaarletter g 1896-1897 afgeslagen.
Op het 5 KILOGRAM gewicht staan de jaarletters g 1896-1897 en de b 1924-1925  afgeslagen.
In het grondvlak van de gewichten is een justeergat aangebracht.


Opmerkingen
Deze drie krukgewichten zijn gelijk op geijkt en horen dus vanal meet af aan bijelkaar.

De gewichten zijn afzonderlijk van elkaar te bekijken? 

1 KILOGRAM klik hier en scrol naar gewichtnummer 373
2 KILOGRAM klik hier en scrol naar gewichtnummer 389
5 KILOGRAM klik hier en scrol naar gewichtnummer 373

Informatie over de fabrikant
De firma van Wingerden bood onder meer gewichten aan bij de ijkkantoren te Dordrecht en Den Bosch, met respectievelijk de ijkkantoornummers 8 en 1.
De fabrieksmerken a en b werden gebruikt vóór 01-07-1913, de merken c en d vanaf 01-07-1913.
Jaar van eerste aanbieding: 1883.
Jaar van laatste aanbieding: 1933.

6 afbeeldingen