Knopgewichten 10 NEDERLANDS POND KIL # deze pagina toont 2 gewichten.

230


Knopgewicht, bankgewicht, 10 NEDERLANDS POND KIL fijne weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 07
Op de schouder van het gewicht staat 10 N.P gevolgd door twee keer het particuliere merk van Dr. Matheus Christinus Mensing,  en de jaarletters;
V 1865, W 1866, X 1867, Z 1868, A 1869, B 1870, E 1873.

Bijzonderheden
> Metriek bankgewicht
   afkomstig uit de BIJBANK van DE NEDERLANDSE BANK
   (DNB), in 1865 gevestigd aan de Leuvenhaven en sinds 1905 aan
   de Boompjes 72 te Rotterdam.
> Gebruik van het gewicht; weging goud en zilver o.a. voor 1000 guldens
   (1840-1945)

  
(foto www.goudenzilverweging.nl)


Fijne weging
> Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer
   afgeslagen particuliere merk van de arrondissementsijker (op de schouder) voor
   o.a Goud en Zilver.

Uniek
> Het gewicht is gelijk op geijkt met de 10 NEDERLANDS POND KIL (nr. 312) en de
   5 NEDERLANDS POND KIL(nr. 313).
   Deze drie gewichten samen vormen een zeldzame en unieke serie
   bankgewichten, opgeborgen in een bijbehorende op maat gemaakte
   notenhouten kist.
 
Gewichten voor fijne weging
> Gewichten geproduceerd  in de periode 1820-1869 waarop als
   massa-aanduiding NPK, NP of NO door de fabrikant is aangebracht, zijn
   aanvankelijk gemaakt voor fijne weging. Dit was destijds usance echter,
   pas nadat de ijk- en justeermeester het gewicht exact had gejusteerd en zijn
   particuliere merk twee keer op het gewicht had afgeslagen, gevolgd door de
   dan geldende jaarletter was het gewicht pas officieel voor fijne weging
   geschikt.
   Een uitzondering hierop zijn de omgekeerd taps toelopende metrieke
   krukgewichten waarop NO is afgeslagen, dat gebeurde vanwege ruimtegebrek
   op het gewicht.
> Knopgewichten voor de fijne weging met een massa van 10 NEDERLANDS
   POND KIL zijn uiterst zeldzaam en we spreken van uniek als het om een serie
   gaat van 10, 10, 5 NEDERLANDS POND KIL.
 

  Dr. Matheus Christinus Mensing

Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker,
Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870.

Eervol ontslagen 1 augustus 1880. Overleden 13 februari 1908.

Geschiedenis DNB BIJBANK
> De eerste Bijbank van de Nederlandsche Bank werd in Rotterdam (op
   aandringen van de Kamer van Koophandel) op 2 januari 1865 aan de
   Leuvenhaven (tussen Jonkmanssteeg en Leuvebrurgsteeg) geopend.
 

6 afbeeldingen
312


Knopgewicht, bankgewicht, 10 NEDERLANDS POND KIL voor fijne weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 07
Op de schouder van het gewicht staat 10 N.P gevolgd door twee keer het particuliere merk van Dr. Matheus Christinus Mensing,  en de jaarletters;
V 1865, W 1866, X 1867, Z 1868, A 1869, B 1870, E 1873.

Bijzonderheden
> Metriek bankgewicht
   afkomstig uit de BIJBANK van DE NEDERLANDSE BANK
   (DNB), in 1865 gevestigd aan de Leuvenhaven en sinds 1905 aan
   de Boompjes 72 te Rotterdam.
> Gebruik van het gewicht; weging goud en zilver o.a. voor 1000 guldens
   (1840-1945)

    (foto www.goudenzilverweging.nl)


Fijne weging
> Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer
   afgeslagen particuliere merk van de arrondissementsijker (op de schouder) voor
   o.a Goud en Zilver.

Uniek
> Het gewicht is gelijk op geijkt met de 10 NEDERLANDS POND KIL (nr. 312) en de
   5 NEDERLANDS POND KIL(nr. 313).
   Deze drie gewichten samen vormen een zeldzame en unieke serie
   bankgewichten, opgeborgen in een bijbehorende op maat gemaakte
   notenhouten kist.
 
Gewichten voor fijne weging
> Gewichten geproduceerd  in de periode 1820-1869 waarop als
   massa-aanduiding NPK, NP of NO door de fabrikant is aangebracht, zijn
   aanvankelijk gemaakt voor fijne weging. Dit was destijds usance echter,
   pas nadat de ijk- en justeermeester het gewicht exact had gejusteerd en zijn
   particuliere merk twee keer op het gewicht had afgeslagen, gevolgd door de
   dan geldende jaarletter was het gewicht pas officieel voor fijne weging
   geschikt.
   Een uitzondering hierop zijn de omgekeerd taps toelopende metrieke
   krukgewichten waarop NO is afgeslagen, dat gebeurde vanwege ruimtegebrek
   op het gewicht.
> Knopgewichten voor de fijne weging met een massa van 10 NEDERLANDS
   POND KIL zijn uiterst zeldzaam en we spreken van uniek als het om een serie
   gaat van 10, 10, 5 NEDERLANDS POND KIL.
 

 Dr. Matheus Christinus Mensing

Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870.
Eervol ontslagen 1 augustus 1880. Overleden 13 februari 1908.
 

Geschiedenis DNB BIJBANK
> De eerste Bijbank van de Nederlandsche Bank werd in Rotterdam (op
   aandringen van de Kamer van Koophandel) op 2 januari 1865 aan de
   Leuvenhaven (tussen Jonkmanssteeg en Leuvebrurgsteeg) geopend.


DNB bijbank Leuvenhaven 107 vanaf de Jonkmansteeg links op de
foto het vijfde pand
.
In 1905 ontwierp Jan Verheul Dzn. samen met de huisarchitect van de
Nederlandse Bank A. Salm G.Bzn. een bankgebouw van 57 meter diep met
een smalle maar monumentale voorgevel aan Boompjes met als huisnummer 72
(achtergevel aan de Rederijkade).

 

De eerste steen van het nieuwe pand aan de boompjes werd gelegd
op 17 maart 1906 door Maria Veder, dochter van de president
van de bijbank. Foto; Familiearchief Chabot

De DNB verhuisde in 1907 naar dit gebouw.
Dit "nieuwe" gebouw werd in de tweede wereldoorlog verwoest.
Op de zelfde plek herrees tussen 1950 en 1955 een nieuw gebouw, naar
ontwerp van de Haarlemse architect Henri Zwiers. In 2000 werd de
DNB BIJBANK aan de Boompjes te Rotterdam definitief gesloten.


Archieffoto: DNB BIJBANK aan de Boompjes te Rotterdam.

Foto's J.C.R. Salm.
 
5 afbeeldingen