Krukgewichten 1 KILOGRAM # deze pagina toont 2 gewichten.

294


Krukgewicht 1 KILOGRAM, metriek

Fabrikant: Louwmans, Sneek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

40 ijken vanaf de jaarletter Q van 1881. Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 1 KILOGRAM. Aan de andere kant van de schouder staat niets. Op de romp staat 15 (het ijkkantoornummer van Leeuwarden) en de jaarletter Q als eerste jaarletter de laatste jaarletter is de
de B van 1965-66. In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht, de letter L (Louwmans).

Opmerkingen
> Zie ook: Meten en Wegen in Friesland (M. A. Holtman) pagina 8 afbeelding 33
> Het gewicht is gelijk op geijkt met de 2 KILOGRAM zie nr. 293.

Informatie over de fabrikant
Louwmans & Co, Sneek aangeboden aan ijkkantoor 15 te Leeuwarden Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9. Medio 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabricaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910. Jaar van eerste aanbieding 1870. Jaar van laatste aanbieding 1910

De firma Louwmans en Co leverde van 1887 tot 1896 dus over een periode van 10 jaar, voor de eerste ijk in Leeuwarden (ijkkantoor 15) 285 koperen gewichten van 2 en 5 KG aan.

Voor nog heel veel meer informatie over de firma Louwmans klik hier.
 

                                            Joachim Louwmans

                Geboren 28 aug. 1831    Overleden 25 dec. 1874
 

3 afbeeldingen
385


Krukgewicht 1 KILOGRAM, metriek

Fabrikant H.K. van Wingerden (en zonen), Gorinchem


Voor meer en grotere foto’s klik op het gewicht         

02 ijken 1e jaarletter f 1894-1895.
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 1 Kilogram en een hartje, het fabrieksmerk van, Van Wingerden. Op de schouder aan de andere kant staat een 8 afgeslagen (het kantoornummer van ijkkantoor Dordrecht) en de jaarletter f.
Op de romp van het gewicht staat afgeslagen de laatste jaarletter g van 1896-1897.

In het grondvlak van het gewicht is een justeergat aangebracht.


Opmerkingen
> Het gewicht is gelijk op geijkt met de 2 en 5 KILOGRAM (nr. 289 en 373).

Informatie over de fabrikant
De firma van Wingerden bood onder meer gewichten aan bij de ijkkantoren te Dordrecht en Den Bosch, met respectievelijk de ijkkantoornummers 8 en 1.
De fabrieksmerken a en b werden gebruikt vóór 01-07-1913, de merken c en d vanaf 01-07-1913.
Jaar van eerste aanbieding: 1883.
Jaar van laatste aanbieding: 1933.

 

4 afbeeldingen