Knopgewichten 5 HEKTOGRAM # deze pagina toont 1 gewicht.

335


Knopgewicht 5 HEKTOGRAM gewone weging

Fabrikant Kleinefeldt, Mook

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 18
z 1889, b 1891, c 1892, d 1893, f 1894-1895, g 1896-1897, h 1898-1899, Y 1959-1960, A 1963-1964, B 1965-1966, D 1967-1968, E 1969-1970, F 1971-1962,
G 1973-1974, dan de jaartallen (19)75, (19)78, (19)80, (19)82.

Op de schouder van het gewicht staat 5 HEKTOGRAM gevolgd door het getal 4, het nummer van het ijkkantoor te Nijmegen en de jaarletter z van 1889.

Bijzonderheden
de hierna genoemde gewichten zijn identiek geijkt;
> de 5 en 2 KILOGRAM (zie volgnr. 331 en 332) zijn geproduceerd door fabrikant
   Beckers Sons, Rotterdam (Beckers, met de kleine o) ijkkantoor 6, Rotterdam.
> Twee gewichten van 1 KILOGRAM en één van 5 DECAGRAM (zie volgnr. 333,
   334, 338) zijn geproduceerd door fabrikant Louwmans Sneek.
> 5 en 1 HEKTOGRAM (zie volgnr. 335, 337) zijn geproduceerd door
   C.T.X. Kleinefeldt Mook waarbij opgemerkt dat de 5 HEKTOGRAM voor het eerst
   ter ijking is aangeboden op ijkkantoor 4, Nijmegen en de 1 HEKTOGRAM op
   ijkkantoor 8 Dordrecht.

Het komt niet zo heel vaak voor dat er in één kist of blok gewichten zitten die identiek geijkt zijn afkomstig van verschillende fabrikanten.
Er is een blok van vier met druppelknopgewichten bekend waarvan de
5 HEKTOGRAM, 2 HEKTOGRAM, 1 HEKTOGRAM geproduceerd zijn door v.Z  van Zeist, Utrecht en de 5 DECAGRAM door WL W. Linderman, Amsterdam en eveneens ideniek geijkt collectie: oudegewichtjes.nl

Hieruit blijkt dat de handelaren / winkeliers gewichten op voorraad hadden.
Bij vraag van de consument werd dan een blok of kist samengesteld met de op dat moment voorradige gewichten. Zeldzaam?
Ja zeker, maar vooral bijzonder!

Informatie over de fabrikant C.T.X. Kleinefeldt, Mook
Jaar van eerste aanbieding 1888
Jaar van laatste aanbieding 1906.
 

4 afbeeldingen