Druppelknopgewichten 5 NEDERLANDS WIGTJE # deze pagina toont 2 gewichten.

019


Druppelknopgewicht 5 NEDERLANDS WIGTJE (= 5 gram)

Arrondissement ijker: A. Jochim, Arnhem

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 01
Eerste ijk de A jaarletter van 1869.


Arrondissementsijker A. Jochim, Arnhem
Benoemd 1 juli 1857 te Goes.
Overgeplaatst 20 november 1857 naar Arnhem.
Aangesteld tot ijker, chef van dienst te Arnhem op 1 januari 1870.
Overleden op 47 jarige leetijd te Arnhem op 17 maart 1878.

Abraham was gehuwd met Petronella Elisabeth te Winkel.

Foto's J.C.R. Salm

4 afbeeldingen
096


Druppelknopgewicht 5 NEDERLANDS WIGTJE (= 5 GRAM) gewone weging

Fabrikant: Louwmans Sneek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 03
1e ijk de jaarletter B1870 gevolgd door de C 1871, D 1872,

Dit is een z.g.n. overgangs gewicht, het gewicht is uit de oude voorraad van voor 1870 waar men als opschrift voor 5 NEDERLANDS WIGTJE, 5 GRAM schreef. Vandaar het dubbele opschrift.
Overgangs gewichten zijn zeldzaam daar deze vorm alleen in 1870 voorkwam.

> Het gewicht vanaf 1870 tot 1872 ononderbroken is geijkt.
> In de grondplaat de letter L  het fabrieksmerk van de firma Louwmans

Fabrikant

Fabrikant Louwmans & Co, Sneek
aangeboden aan ijkkantoor Leeuwarden, kantoormerk 15.
Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9.
Mei 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek (aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabricaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1907

Voor nog heel veel meer informatie over de firma Louwmans klik hier.

Foto's J.C.R. Salm

8 afbeeldingen