Krukgewichten 2 NEDERLANDSE ONCEN # deze pagina toont 1 gewicht.

286


Krukgewicht 2 NEDERLANDSE ONCEN, voormetriek, metriek gemaakt, gewone weging

Voor meer en grotere foto\'s klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Arrondissementsijker P.G Verwijden Hoorn 25 jaarletters vanaf de B van 1821
Op de schouder van het gewicht staat aan één kant van de kruk: 2 NED. ONS
Op de schouder aan de andere kant van de kruk staan 10 jaarletters afgeslagen.
Op de romp staan 15 jaarletters. De laatste is de Gotische O van 1858 wat een totaal van 25 jaarletters maakt.
Tevens zijn op de romp zeven gegroefde ringen aangebracht.
In het grondvlak van het gewicht zijn enkele justeringen door middel van lood aangebracht.

Arrondissementsijker P.G. Verweyden
werd benoemd 20 juli 1820 te Hoorn. Overleden 11 september 1828.

Bijzonderheden
> gewicht is afkomstig uit collectie K.M.C. Zevenboom († 18 maart 1968)
   geveild 15 februari 1981 te Harmelen.
> zie ook Nederlandse gewichten K.M.C. Zevenboom Dr. D.A. Wittop Koning
   ISBN 90 6087 995 pagina 157 waar staat;

Tot de collectie Zevenboom behoorden metrieke krukgewichten van 2 en 1 Ned. Pond en 5, 2, en 1 Ned. Ons. Op de twee grootste komt het merk voor van de Utrechtse arrondissements-ijker J. Borst en als oudste jaarletter de K van 1829. Het merk van de arrondissements-ijker op de drie kleinste gewichten is ons niet bekend* de oudste jaarletter op deze drie is de B van 1821'.

* het merk van "de drie kleinste gewichten" bleek na empirisch onderzoek van R.J. Holtman toegewezen te kunnen worden aan de arrondissementsijker
P.G. Verweyden, benoemd 20 juli 1820 te Hoorn, overleden 11 september 1828.


> Bekijk de in het boek, 'Nederlandse gewichten stelsels, ijkwezen, vormen,
   makers en merken' omschreven gewichten één voor één op deze website

   2 NEDERLANDS POND KIL volgnr. 283,
   1 NEDERLANDS POND KIL volgnr. 379,
   5 NEDERLANDSE ONCEN   volgnr. 285,
   2 NEDERLANDSE ONCEN   volgnr. 286,
   1 NEDERLANDSE ONCE     volgnr. 287,
   zij vormen gezamenlijk de historische voormetriek metriek gemaakte
   krukgewichtenserie van:

                                            K.M.C. Zevenboom († 18 maart 1968)

                                                       

'Verwaarlozing van dit bezit, door onvoldoende bewaring en onvoldoende
beheer, zou daarentegen een schromelijke tekortkoming betekenen'.
K.M.C. Zevenboom, 1961
 

6 afbeeldingen