Disclaimer

Algemeen
Indien u zich toegang verschaft tot de website van oudegewichtjes.nl , wordt u geacht van deze disclaimer te hebben kennisgenomen.
Informatie
Aan de samenstelling van deze website wordt door www.oudegewichtjes.nl veel zorg besteed. De informatie, zoals opgenomen op deze website, is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden met het voornaamste doel u mee te laten genieten van en kennis te laten maken met Nederlandse gewichten van brons en messing en Nederlandse melkmaten, d.m.v. foto’s en schriftelijke informatie.
Aansprakelijkheid
Deze website bevat links die leiden naar websites van derden, welke niet door www.oudegewichtjes.nl gecontroleerd of onderhouden worden. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden. www.oudegewichtjes.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid op welk gebied en waarvoor dan ook, derhalve ook niet voor onjuiste omschrijvingen en/of informatie.
© Copyright  
Onze website en de inhoud daarvan is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website of iets van deze website te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, op welke wijze of in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van www.oudegewichtjes.nl , te bereiken via de contactpagina op deze website of via info@oudegewichtjes.nl
Waarom deze regels?
Er wordt nogal eens ongevraagd gebruik gemaakt van ons intellectueel eigendom, voor zowel commercieel als niet commercieel gebruik, wat auteursrechtelijk beschermd is. Zoals bovenstaand te lezen geeft onze juridisch adviseur aan, dat eenieder zich aan het gestelde in deze disclaimer dient te houden.
Wat mag wel?
Wanneer u wat van deze website wilt gebruiken en hiervoor toestemming vraagt, zal dit mits bronvermelding, bijna altijd worden toegestaan.

Gerard J. Warburg
www.oudegewichtjes.nl