Knopgewichten 1 GRAM # deze pagina toont 1 gewicht.

343


Knopgewicht 1 GRAM gewone weging

Fabrikant Louwmans, Sneek

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►
 
Aantal ijken 01

Op de schouder van het gewicht staat afgeslagen;
1 G. (= 1 GRAM) gevolgd door het ijkkantoornummer 15 (= Leeuwarden) en
de eerste jaarletter van goedkeuring K van 1900 - 1901.
In de grondplaat staat afgeslagen;
de L het fabrieksmerk van de firma Louwmans en Co Sneek.

Informatie over de fabrikant Louwmans & Co, Sneek
aangeboden aan ijkkantoor 15 te Leeuwarden Ook treffen we gewichten aan, die zijn aangeboden te Amsterdam, kantoormerk 9. Mei 1903 is het bedrijf overgeplaatst naar Wenum bij Apeldoorn omdat de vele gebouwen aan de Gedempte Pol te Sneek niet goed geschikt te maken waren om te voldoen aan de Arbeids- en veiligheidswet.
In Wenum betrok de firma een voormalige levensmiddelenfabriek aangeboden aan de ijkkantoren Arnhem en Zwolle, resp. kantoormerken 3 en 16. Ook zijn door A.T. Pyttersen gewichten van dit fabrikaat aangeboden aan ijkkantoor 's-Gravenhage, kantoormerk 5, in o.a. 1909 en 1910.
Jaar van eerste aanbieding 1870
Jaar van laatste aanbieding 1910.
 

Foto's J.C.R. Salm
 

5 afbeeldingen