Goud en Zilverweging.nl

Dit Webmuseum geeft in woord en beeld informatie over het wegen van goud en zilver, waaronder munten, in vroeger tijden en nu in Nederland. Het gaat daarbij om zowel het verstrekken als het verkrijgen van documentatie met betrekking tot de goud- en zilverweging alsook om de objecten op dat gebied.
De door het Webmuseum getoonde objecten uit haar eigen collectie, maar ook uit andere particuliere en museale collecties, omvatten onder meer; bankgewichten, muntproductiegewichten, muntgewichten, Trooise gewichten, gewichten voor fijne weging, karaatgewichten, medicinale gewichten, een diamantzeef, muntunsters en andere objecten op het gebied van goud- en zilverweging. Voor de volledigheid; de getoonde objecten worden niet te koop aangeboden.

De conservatoren van Internet-museum oudegewichtjes.nl en Webmuseum goudenzilverweging.nl werken zeer intensief samen. 
Met regelmaat zal er naar elkaars website verwezen worden, dit om de bezoekers zo goed en uitgebreid mogelijk over de diverse onderwerpen te informeren.

goudenzilverweging.nl