048


Knopgewichten, bankgewichten,
10-10-5 NEDERLANDS POND KIL,
metriek fijne weging.


Voor meer en grotere foto's klik op de foto  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 07
Op de schouder van de gewichten staat 10 N.P respectievelijk 5,  5 NP gevolgd door twee keer het particuliere merk van Dr. Matheus Christinus Mensing,  en de jaarletters;
V 1865, W 1866, X 1867, Z 1868, A 1869, B 1870, E 1873.

Bijzonderheden
> Metriek bankgewicht
   afkomstig uit de BIJBANK van DE NEDERLANDSE BANK
   (DNB), in 1865 gevestigd aan de Leuvenhaven en sinds 1905 aan
   de Boompjes 72 te Rotterdam.
> Gebruik van het gewicht; weging goud en zilver o.a. voor 1000 guldens
   (1840-1945)

   (foto www.goudenzilverweging.nl)


Fijne weging
> Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer
   afgeslagen particuliere merk van de arrondissementsijker (op de schouder) voor
   o.a Goud en Zilver.

Uniek
> Het gewichten zijn gelijk op geijkt.
   Deze drie gewichten samen vormen een zeldzame en unieke serie
   bankgewichten, opgeborgen in een bijbehorende op maat gemaakte
   notenhouten kist.
 
Gewichten voor fijne weging
> Gewichten geproduceerd  in de periode 1820-1869 waarop als
   massa-aanduiding NPK, NP of NO door de fabrikant is aangebracht, zijn
   aanvankelijk gemaakt voor fijne weging. Dit was destijds usance echter,
   pas nadat de ijk- en justeermeester het gewicht exact had gejusteerd en zijn
   particuliere merk twee keer op het gewicht had afgeslagen, gevolgd door de
   dan geldende jaarletter was het gewicht pas officieel voor fijne weging
   geschikt.
   Een uitzondering hierop zijn de omgekeerd taps toelopende metrieke
   krukgewichten waarop NO is afgeslagen, dat gebeurde vanwege ruimtegebrek
   op het gewicht.
> Knopgewichten voor de fijne weging met een massa van 10 NEDERLANDS
   POND KIL zijn uiterst zeldzaam en we spreken van uniek als het om een serie
   gaat van 10, 10, 5 NEDERLANDS POND KIL.
 

  Dr. Matheus Christinus Mensing

Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker,
Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870.

Eervol ontslagen 1 augustus 1880. Overleden 13 februari 1908.

Foto's J.C.R. Salm
 

4 afbeeldingen