Jaarletters melkmaten

Het overzicht van de goedkeuringsmerken uit de periode 1820-1998 toont van de alfabetten alleen de jaarletters zonder het stempelveld, dat in de periode 1820-1836 meerdere vormen kon hebben. Naast jaarletters in een stempelveld werden er in de periode 1820-1836 ook jaarletters zonder stempelveld afgeslagen.
Van de jaarletter A van 1820 tot en met de R van 1836 zijn veel variaties bekend, omdat in de periode 1820-1836 het snijden van de stempelijzers met de jaarletters door plaatselijke stempelsnijders werd uitgevoerd.
Vanaf 1837 werden er in ons land, met uitzondering van de provincie Limburg, stempelijzers gebruikt die door de Munt in Utrecht waren gesneden. Daarmee verdween de variatie in uitvoering van de jaarletters vanaf 1837 grotendeels. Enige diversiteit, zij het in mindere mate, bleef bestaan. Dat kwam omdat de Munt ook niet vormvast was bij het snijden van de stempels, het was immers handwerk.
In Limburg werden niet tot 1837 maar tot en met 1845 afwijkende jaarletters afgeslagen. Pas vanaf 1846 gebruikte men daar stempelijzers die door de Munt in Utrecht waren gesneden.
 

Hieronder dezelfde jaarletters als bovenstaand, echter anders gerangschikt.
Zie duidelijk het verschil in type letters in de zes gebruikte alfabetten.

  1820   1845   1869   1890   1922-1923   1963-1964
  1821   1846   1870     1891   1924-1925   1965-1966
  1822   1847    1871    1892   1926-1927     niet uitgegeven
  1823   1848   1872   1893    1928-1929   1967-1968
  1824   1849   1873      niet uitgegeven      niet uitgegeven   1969-1970
 1825   1850     niet uitgegeven 1894-1895   1930-1931   1971-1972
  1826   1851    1874   1896-1897   1932-1933   1973-1974
  1827   1852   1875   1898-1899   1934-1935    1975
    1828    1853    1876      niet uitgegeven      niet uitgegeven    1976
  1829   1854   1877   1900-1901   1936-1937         et cetera
  1830     1855   1878     niet uitgegeven     niet uitgegeven          ------
  1831   1856      niet uitgegeven     niet uitgegeven   1938-1939          ------
 1832   1857   1879   1902-1903   1940-1941          ------
  1833    1858     niet uitgegeven     niet uitgegeven     niet uitgegeven          ------
 1834   1859  1880   1904-1905   1942-1943          ------
  1835   1860    1881   1906-1907   1944-1946          ------
  1836   1861    1882   1908-1909   1947-1948          ------
    1837   1862   1883   1910-1911   1949-1950          ------
  1838     1863    1884   1912-1913   1951-1952          ------
  1839   1864   1885     niet uitgegeven     niet uitgegeven          ------
  1840   1865   1886   1914-1915   1953-1954          ------
 1841   1866     niet uitgegeven     niet uitgegeven   1955-1956          ------
  1842   1867   1887   1916-1917    1957-1958          ------
  1843    niet uitgegeven  1888   1918-1919   1959-1960          ------
  1844 1868   1889   1920-1921     1961-1962  

 © oudegewichtjes.nl &
 melkmaten.nl