Knopgewichten 2 NEDERLANDS POND KIL # deze pagina toont 4 gewichten.

314


Knopgewicht 2 NEDERLANDS POND KIL fijne weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 02
Op de schouder van het gewicht staat 2 N.P gevolgd door twee keer het ijkmeester teken van Dr. Mensing, Matheus Christinus en de jaarletters V 1865 W 1866.

Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer afgeslagen ijkmeester teken op de schouder) voor o.a Goud en Zilver.
Het gewicht is gelijk opgeijkt met de 2 pond kil  tot en met het 2 NW (nrs. 315 tot en met 324)
Deze gewichten vormen samen een prachtige serie. Opgeborgen in een bijbehorende kist.

> Gewichten geproduceerd  in de periode 1820-1869 waarop als
   massa-aanduiding NPK, NP of NO door de fabrikant is aangebracht, zijn
   aanvankelijk gemaakt voor fijne weging. Dit was destijds usance, echter pas
   nadat de ijk- en justeermeester het gewicht exact had gejusteerd en zijn
   particuliere merk tweekeer op het gewicht had afgeslagen, gevolgd door de
   dan geldende jaarletter was het gewicht officieel voor fijne weging geschikt.
   Een uitzondering hierop zijn de omgekeerd taps toelopende metrieke
   krukgewichten waarop NO is afgeslagen, dat gebeurde vanwege ruimtegebrek
   op het gewicht.
> Dit gewicht is als zodanig voor de fijne weging gemaakt gezien het opschrift
   NP en de dubbele afslag van het particuliere ijkmerk van ijk- en justeermeester
   meester Dr. Matheus Christinus Mensing.

Dr. Matheus Christinus Mensing
Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870. Eervol ontslagen 1 augustus 1880.
Overleden 13 februari 1908.
 
2 afbeeldingen
315


Knopgewicht 2 NEDERLANDS POND KIL fijne weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 02
Op de schouder van het gewicht staat 2 N.P gevolgd door twee keer het ijkmeester teken van Dr. Mensing, Matheus Christinus en de jaarletters V 1865 W 1866.

Dit gewicht is geijkt voor fijne weging (herkenbaar aan het twee keer afgeslagen ijkmeester teken op de schouder) voor o.a Goud en Zilver.
Het gewicht is gelijk opgeijkt met de 2 pond kil  tot en met het 2 NW (nrs 315 tot en met 324)
Deze gewichten vormen samen een prachtige serie. Opgeborgen in een bijbehorende kist.

> Gewichten geproduceerd  in de periode 1820-1869 waarop als
   massa-aanduiding NPK, NP of NO door de fabrikant is aangebracht, zijn
   aanvankelijk gemaakt voor fijne weging. Dit was destijds usance, echter pas
   nadat de ijk- en justeermeester het gewicht exact had gejusteerd en zijn
   particuliere merk tweekeer op het gewicht had afgeslagen, gevolgd door de
   dan geldende jaarletter was het gewicht officieel voor fijne weging geschikt.
   Een uitzondering hierop zijn de omgekeerd taps toelopende metrieke
   krukgewichten waarop NO is afgeslagen, dat gebeurde vanwege ruimtegebrek
   op het gewicht.
> Dit gewicht is als zodanig voor de fijne weging gemaakt gezien het opschrift
   NP en de dubbele afslag van het particuliere ijkmerk van ijk- en justeermeester
   meester Dr. Matheus Christinus Mensing.

Dr. Matheus Christinus Mensing
Studeerde te Utrecht en promoveerde 20 juli 1837 cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde op proefschrift: De Bilancibus. Benoemd 30 september 1833 te Gouda, in 1857 overgeplaatst naar Rotterdam. Benoemd tot ijker, Chef van Dienst aldaar 1 januari 1870. Eervol ontslagen 1 augustus 1880.
Overleden 13 februari 1908.
 
2 afbeeldingen
326


Knopgewicht 2 NEDERLANDS POND KIL gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat 2 NED. PONDEN gevolgd door het ijkmeester teken van Allemans H. en de jaarletter V 1840.

Dit gewicht is gelijk geijkt met nrs 225, 327 en 328
Het betreft hier een serie van 4 gewichten voor het wegen van 1 tot 10 Kilogram.

Arrondissementsijker Allemans H.
Benoemd 14 maart 1820 te Dordrecht
Eervol ontslagen 20 maart 1846
 

4 afbeeldingen
327


Knopgewicht 2 NEDERLANDS POND KIL gewone weging

Voor meer en grotere foto's klik op het gewicht  ►  ►  ►  ►  ►

Aantal ijken: 01
Op de schouder van het gewicht staat 2 NED. PONDEN gevolgd door het ijkmeester teken van Allemans H. en de jaarletter V 1840.

Dit gewicht is gelijk geijkt met nrs 225, 326 en 328
Het betreft hier een serie van 4 gewichten voor het wegen van 1 tot 10 Kilogram.

Arrondissementsijker Allemans H.
Benoemd 14 maart 1820 te Dordrecht
Eervol ontslagen 20 maart 1846
 

3 afbeeldingen