Gedichten over maten en gewichten

De GRAM


Een klein gewichtje sprak vol gram:
 "Ik woog één gram toen ik hier kwam
en bij de weegschaal werd gelegd,
als mono-gram dus, zogezegd...
Wanneer een klant zijn gram kwam halen
wierp 'k mijn gewicht in één der schalen.
Maar doordat ik dat jaren deed
werd ik steeds lichter, want ik sleet!
Maar ach, wat is de wereld slecht!
Men vindt er nooit een greintje recht!
Dat ondervindt men, als men klein
en niet gewichtig blijkt te zijn.
Een pond of kilo wordt herijkt,
als het te licht geworden blijkt
en wordt dan weer met lood verzwaard.
Maar ik??!! Ik werd niet eens bewaard!!
Men wierp mij weg! Ik werd vervangen!
Ach, hoe kan ik er naar verlangen
om ooit nog weer eens - net als toen mijn
toch gewichtig werk te doen!
Maar ik moet wachten op die zegen
vrees ik - tot ik een ons zal wegen ... "

Door: Alexander Pola

De yker
Als de yker ziet dat het gewicht,
Zoo min te zwaar is als te ligt,
Slaat hij een letter in het pond,
Ten blijk dat het het deugdelijk vond.

Uit: Ambachten, neringen en bedrijven.
Erven J. Bohn. z,.j.

IJk en herijk
Als 't gewicht niet aan de wicht is
Als het iet of wat te licht is
(Dat gewichten wat te zwaar zijn
Zal wel heelemaal nooit waar zijn)
Wordt de winkelier te rijk
Nu, vandaar het woordje "ijk".
Als de ijker zit te ijken
Moet-ie er zeer goed naar kijken
Of een pond precies een pond is
En als dan de zaak gezond is
Gaat het met zijn nieuwe merk
Weer aan 't evenwichtig werk
Winkeliers, u moet (zie boven)
Dezen tijd er weer aan gelooven
Dat uw onsjes, kilo's, ponden
Niet te licht worden bevonden!
'k Wensch den ijkers slechte vangst.
Eerlijk duurt nog steeds het langst!

Roodenburg Vermaat
Dordtsch Nieuwsblad van 17 februari 1930

Een weegschaal is als je leven
de gewichten lever jij.
Soms links, dan rechts
zal zich de schaal bewegen,
de naald is daarin vrij.
Te streven naar een doel in het leven
moet men voortdurend in de weer.
Om het juiste gewicht te vinden
hier in dit leven:
Zet de gewichten dus goed neer!

Door: Eberhard Ackermann